چطور میتوانم قدرت تصمیم گیری ام را تقویت کنم؟

برای کسب موفقیت در یک تصمیم گیری درست، اولا باید هدف گذاری داشت. در ثانی این هدف گذاری کاملا درست و بررسی شده باشد. بعد از هدف گذاری نوبت به مشورت با افراد دارای تجربه می باشد و در نهایت برآیند این اطلاعات کمک می کند که تصمیمی درست اتخاذ کنید. بنابراین برای اینکه قدرت تصمیم گیری خود را تقویت نمایید سعی کنید موارد زیر را با دقت بکار بگیرید:

1- هدف های خود را دقیق و روشن بیان کنید: اگر قصد دارید اهداف ماه آینده، شش ماه آینده یا سال آینده خود را تعیین کنید، باید آن ها را صریح و روشن مطرح نمایید. تنها گفتن «می خواهم در شش ما آینده پیشرفت کنم.» کافی نیست. باید مشخص کنید این پیشرفت را در کدام زمینه می خواهید؟ اهداف، به شما این فرصت را می دهد که بتوانید میزان پیشرفت خود را به خوبی بسنجید و حساب امتیازات تان را نگاه دارید.


2- انگیزه هدف های تان را مشخص کنید: تنها اهدافی قابل دسترسی اند که انگیزه ای برای رسیدن به آن ها وجود داشته باشد. انگیزه، نیروی محرکه لازم را برای رسیدن به این اهداف به وجود می آورد. بعضی اهداف مانند اهداف ورزشی، در خود شور و هیجانی دارند اما برای برخی اهداف دیگر مانند درس خواندن فشرده برای کنکور، هیچ گونه انگیزه ای وجود ندارد زیرا چگونه می توان از بهترین و فرحبخش ترین تفریحات و رفت و آمدها دوری جست و در همان حال، شور و هیجان هم داشت؟ در چنین شرایطی است که باید برای خود، نوعی پاداش تعیین کنید و به این ترتیب، کشش لازم را به وجود آورید.

nnnn

3- در انتخاب هدف ها، واقع بین باشید: اهدافی را برای خود در نظر بگیرید که دسترسی به آن ها امکان پذیر باشد. بهترین الگو برای یک هدف واقع بینانه، آن است که نه تنها سهل الوصول نباشد بلکه به نسبت مشکل هم باشد تا ضمن ایجاد کشش لازم، از حدود توانایی شخص تجاوز نکند.

4- هدف های عمده و اساسی زندگی خود را تعیین کنید: نباید برای هر مورد کوچک در زندگی، هدفی تعیین کنید، بلکه باید افکار خود را روی رسیدن به چند هدف عمده متمرکز نمایید. اگر شمار هدف های تان زیاد است، باید مهم ترین آن ها را که تأثیر حیاتی بر وضعیت زندگی تان دارند، برگزینید، به طوری که در پایان سال وقتی به راه سپری شده خود می نگرید، احساس رضایت کنید.

5- هدف ها باید قابل پی گیری باشند: هدف هایی را برگزینید که بتوانید پیشرفت به سوی آن ها را به طور دقیق و اصولی دنبال کنید. اهمیت پی گیری دقیق هدف، در این است که اگر از مسیر درست خارج شوید و یا تعهد خود را به بوته فراموشی بسپارید، پیش از آن که فرصت ها را از دست بدهید، به شما هشدار می دهد تا در وضعیت خود تجدید نظر کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.