چندين نکته‌ی مهم در مورد فصل محلول‌ها

در کنکور سراسری سال‌های اخیر یکی از فصل‌های مهم و تست‌خیز کتاب شیمی مبحث محلول‌هاست.

1. فرمول‌ها و معادلات شيميايي کتاب را با دقت هر چه تمامتر خاطر بسپاريد؛ اعداد داده‌شده در کنکور اعشاري است و جواب‌ها  رند نيستند. بايد تلاش کنيد تا در محاسبات عددي هم سرعت خود را افزايش دهيد.

2. دو آلوده‌کننده‌ي هوا NO و CO هستند که از اگزوز خودروها خارج مي‌شوند و گازآب مخلوطي از H2 و CO است.

3. در بيش‌تر موارد آنتالپي تبخير از آنتالپي استاندارد ذوب بزرگ‌تر است؛ زيرا در عمل تبخير بايد پيوندهاي برون مولکولي به طور کامل شکسته شوند، ولي در عمل ذوب بايد تعدادي از پيوندهاي برون مولکولي شکسته و سست شوند.

4. گرماسنج ليواني براي اندازه‌گيري گرماي واکنش در فشار پايين و گرماسنج بمبي براي اندازه‌گيري گرماي واکنش در حجم ثابت کاربرد دارند.

5. با مطالعه‌ي دقیق و کامل مبحث مولکول‌هاي قطبي و ناقطبي در شيمي 2 مي‌توانيد مکانيسم تشکيل محلول‌ها را تشريح کنيد.

6. تولوئن يک هيدروکربن آروماتيک است. در واقع اگر بر کربن يک حلقه‌ي بنزني گروه متيل قرار گيرد، تولوئن تشکيل مي‌شود.

7. نحوه‌ي استفاده و کاربرد حلال‌هاي آلي از جمله هگزان، استون و اتان را بخوبی فراگيريد.

8. همواره به ياد داشته باشيد که محلول‌ها، تک‌فازي هستند و هر ماده‌ي جامد يک فاز جداگانه به حساب مي‌آيد.

9. در اين فصل توجه ويژه‌ای به اين زيرموضوع‌ها داشته باشيد:

· شناسايي حلال‌هاي آلي به همراه شکل و کاربردهاي آن‌ها

· نحوه‌ي انحلال چند ماده در حلال

· انواع برهم‌کنش‌هاي بين ذره‌اي از جمله:

* جاذبه‌ی دوقطبي- دوقطبي

* جاذبه‌ی دوقطبي- دوقطبي القايي

* جاذبه‌ی يون- دوقطبي

* جاذبه‌ی يون- دوقطبي القايي

* جاذبه‌ی دوقطبي القايي- دوقطبي القايي يا نيروي لاندون

* پيوند هيدروژني

· شکل‌هاي اتانول، بوتانول،ویتامین  Aو ویتامین c

· مراحل سه‌گانه‌ی انحلال يک ترکيب کووالانسي/ سيديم کلريد در آب

· منحني انحلال‌پذيري نسبت به دما

· قانون هنري و نمودار آن

· اثر تيندال و ساختار مولکول صابون

Soap&Detergents

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.