چهار راهکار اساسی برای غلبه بر استرس(بخش اول)

در جدیدترین مقاله انجمن قلب آمریکا در رابطه با استرس مواردی آمده است که به بیان راهکارهایی موثر برای غلبه بر استرس می پردازد.در این مقاله چهار تکنیک ساده برای مدیریت استرس ذکر شده است که عبارتند از:

1. با خودتان مثبت حرف بزنید

با خود حرف زدن یکی از راه های مقابله با استرس است. ما همیشه با خودمان حرف می زنیم؛ بعضی وقت ها بلند حرف می زنیم و بیشتر اوقات در سکوت. این صحبتی که با خودمان می کنیم می تواند مثبت و یا منفی باشد. اگر منفی باشند باعث افزایش استرس می شوند. اگر مثبت باشد باعث می شود که شما بر استرس خود کنترل داشته باشید و آرام بمانید. با تمرین می توانید فکرهای منفی خود را به مثبت تبدیل کنید. به عنوان مثال:

مثبت

منفی

من بهترین تلاشم را انجام می دهم

من نمی توانم این کار را بکنم

من می توانم همه چیز را کنترل کنم اگر هر دفعه یک قدم بردارم

همه چیز دارد اشتباه می شود

می دانم چطور با آن مقابله کنم؛ قبلا برایم اتفاق افتاده

متنفرم وقتی این اتفاق می افتد

برای آن که هر روز احساس بهتری داشته باشید، صحبت مثبت با خود را هر روز تمرین کنید؛ در ماشین، پشت میز کار، قبل از این که به تختخواب بروید و یا هر وقت که افکار منفی به سراغتان آمد. اگر مشکلی در شروع این کار دارید با جملات زیر شروع کنید:

· من کنترل اوضاع را دارم

· اگر کمک نیاز داشتم، می گیرم

· ما می توانیم انجامش دهیم

· من اجازه نمی دهم این مشکل من را زمین بزند

· اوضاع می توانست بدتر شود

· من انسان هستند و همه ممکن است اشتباه کنند

· یک روزی به این مشکل و حالاتِ خودم خنده ام می گیرد

· من می توانم با این شرایط مقابله کنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.