چهار گام تا رسیدن به موفقیت

با مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز از همین ابتدای سال تحصیلی قدرت یادگیری خود را افزایش دهید.این امر با اجرای دقیق و کامل 4 مرحله زیر امکانپذیر است.

گام اول، پیش‌خوانی کردن: حتماً قبل از رفتن به مدرسه درسی را که قرار است تدریس شود دست‌کم یک بار به صورت روزنامه‌وار مطالعه کنید.

گام دوم، داشتن تمرکز کامل و سؤال کردن: هنگام تدریس با تمام توجه و دقت به مطالب معلم گوش دهید و مطالبی را که گنگ و مبهم است سؤال کنید.

images

گام سوم، مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز: در پایان روز و بعد از انجام تکالیف مطالبی را که تدریس شده است مطالعه کنید.

گام چهارم، حل تمرین: برای تثبیت بهتر مطالب چند تمرین از مبحث مورد نظر را از کتابهای حاوی نمونه سوالات امتحانی حل کنید.

با برنامه‌ریزی بهتر و صرف زمان بسیار کم می‌توانید مطالب را به صورت اساسی و پایه‌ای یاد بگیرید. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.