چگونه از دانش‌آموزان برتر یاد بگیریم؟

تمام دانش‌آموزان زمانی که وارد سال چهارم دبیرستان می‌شوند به دنبال دانش‌آموزان برتر هستند تا راهکارهای او را بشناسند و به کار برند.

تمام روش‌ها و برنامه‌های دانش‌آموزان برتر را پیگیری می‌کنند و حتی گاهی اوقات دیده می‌شود که دقیقاً  همان کار دانش‌آموزان برتر را بدون کم‌ترین تغییری انجام می‌دهند و در واقع از آنها کپی‌برداری می‌کنند؛ اما پس از مدتی متوجه می‌شوند که نتیجه‌ی خوبی به دست نیاورده‌اند و ناامید و دلسرد می‌شوند و از برنامه فاصله می‌گیرند یا عقب می‌افتند.خب مشکل کجاست؟

images.jpg1

 

باید از برترها این‌گونه یاد گرفت: آیا برنامه‌ی آن‌ها با روحیه و توانایی شما متناسب است؟ آیا می‌توانید روش‌های مطالعه‌ی آن‌ها را اجرا کنید؟

ابتدا باید خود را موشکافانه آنالیز و تحلیل کنید و روش‌ها و برنامه‌های‌ برترها را اگر متناسب بود در برنامه‌ی خود بگنجانید و سعی کنید از آن‌ها یاد بگیرید، نه این‌که کپی‌برداری کنید.

همه‌ی دانش‌آموزان می‌توانند برتر شوند؛ فقط بایستی جایگاه خود را به خوبی بشناسند و برای بهتر شدن جایگاه خود برنامه‌ریزی کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.