چگونه انگیزه مطالعه در خودمان ایجاد نماییم؟(بخش اول)

یکی از مشکلات تمام افراد بخصوص قشر دانشجو و دانش آموز و داوطلب کنکور این است که دارای برنامه ریزی درسی و یا به عبارتی برنامه مطالعاتی هستند ولی انگیزه لازم برای مطالعه و درس خواندن ندارند یا نمی توانند در زمان در نظر گرفته شده مطالعه نمایند. در این سلسله از مقالات سعی می کنیم روش هایی را بیان کنیم که این مشکل شما کاهش پیدا کرده و یا حتی برطرف گردد.

ایجاد انگیزه مطالعه از برنامه مطالعه مهمتر است چون اگر نتوانید مطالعه رو شروع کنید یا طبق برنامه مطالعه کنید تمام برنامه ریزی های شما بی فایده خواهد بود

  • آیا برنامه دارید ولی با شروع برنامه مطالعاتی نمی توانید پیش بروید ؟
  • آیا انگیزه برای مطالعه در شما وجود ندارد و دائما برنامه را تغییر یا به تاخیر می اندازید ؟
  • چگونه بتوانیم مطالعه را شروع کنیم ؟
  • چگونه گریز از اجرای برنامه مطالعاتی را کاهش دهید؟
  • چگونه برنامه مطالعه را تا پایان به انجام برسانید ؟

سوالات بالا تقریبا مشکلات تمام افرادی را بیان می کند که انگیزه مطالعه در آنها از بین رفته یا ضعیف است.

images

راههای ایجاد انگیزه برای مطالعه

کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش تیراندازی به دو جنگجوی جوان بود. در آن سوی مرغزار نشانه ی کوچکی که از درختی آویزان شده بود به چشم می خورد. هر کدام از جنگجویان تیری را از ترکش بیرون کشیدند و نشانه رفتند، اما تنها تیر یکی از آنها به هدف اصابت نمود.

 کماندار پیر از آنها خواست آنچه را پیش از پرتاب دیده بودند شرح دهند.

جنگجوی اولی گفت: آسمان را دیدم. ابرها، درختان، شاخه های درختان و هدف را.

جنگجو دوم پاسخ داد: فقط هدف را دیدم.

پیرمرد رو به اولی کرد و گفت تو آماده نبودی اما جنگجوی دیگر آماده بود. زیرا تنها زمانی نشانه گیری تان درست خواهد بود که بجز  هدف را نبینید. در این صورت تیر بر طبق میلتان به پرواز در خواهد آمد و بر هدف خواهد نشست. این تنها راز موفقیت شماست.

یکی از موثرترین راهکارها برای ایجاد انگیزه تمرکز بر هدف است. البته هدفی که روشن و عینی و قابل دستیابی باشد. به آن علاقه داشته باشید. منطبق با توانایی شما باشد. اگر در انگیزه خود دچار مشکل شده اید ابتدا هدف خود را بازبینی نمایید، اگر مشکل از هدفتان نیست. با اطمینان بر هدف خود تمرکز کنید. آن را مرتب با خود تکرار کنید، حتی بر روی کاغذ نوشته و در جاهایی که جلوی چشمتان باشد نصب نمایید.

خواهید دید چگونه در لحظاتی که دچار رکود می شوید موتور محرکه شما خواهد شد. البته فراموش نکنید تمرکز افکار بر روی هدف به سادگی حاصل نمی شود. اما مهارتی است که کسب آن امکانپذیر است و ارزش آن در موفقیت شما در تمامی مراحل زندگی از جمله کنکور همچون تیراندازی بسیار زیاد است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.