چگونه خلاصه نويسي کنيم؟

همانگونه که می دانید خلاصه نويسي يکي از مهم ترين ابزارهاي مرور بخصوص برای داوطلبان آزمون سراسری به شمار می رود.اما چگونگي اين روش از انجام آن مهم تر است.

رعايت موارد زير، مي تواند به شما در نوشتن يک خلاصه ي مفيد کمک شاياني نمايد:

1-خلاصه بايد طوري نوشته شود که براي مرور مطالب در دفعات مکرر، قابل استفاده باشد و صرفا  به کمک به  يادگيري بيشتر در همان لحظه ي مطالعه محدود نگردد.

2-در نوشتن خلاصه ي نکات ،بايد در انتخاب کلماتي که بر کاغذ مي آوريد دقت نماييد.

به عبارتي در خلاصه ي شما بايد حتي المقدور تمام کلمات، کليدي باشد و از آوردن افعال يا عبارت هاي عيني متن پرهيز شود.منظور از کلمات کليدي چيست؟

index

کلمات کليدي ، همانطور که از نام آن پيداست،به کلماتي مي گويند که به دريافت مفهوم اصلي متن کمک مي نمايند. بطور کلی استفاده از اين کلمات به دو منظور صورت مي گيرد:

الف:با يادداشت اين نکات در خلاصه ،ضمن اينکه به مفهوم اصلي متن پي برديم،زمان کمتري صرف يادداشت و مرور مطالب خواهد شد.

ب:يکي از ارکان مهم يادگيري ،درگيري ذهن با مطالبي است که قرار به فرا گرفتن آن هاست.

زماني که از يک پارگراف تنها به يادداشت کلمات کليدي آن اکتفا مي کنيد،در واقع با ديدن اين کلمات، هنگام مرور، ذهن شما تلاش مي کند تا مطالب و مفاهيم بيشتري از آن متن را به خاطر آورد و در اين کلنجار ذهني،حافظه ي شما پوياتر از زماني که  صرفا ،سعي در به خاطر سپاري کلمات عيني يک متن داريد،عمل مي نمايد.

شناخت کلمات کليدي يک متن هم از اصولي است که به تجربه و به مرور زمان و با يادداشت برداري هاي مکرر آموخته مي شود.

اما در تمام اين تجربيات ،يک معناي واحد تکرار مي شود که کلمات کليدي کلماتي هستند که نبود آن ها دست يافتن به مفهوم اصلي يک جمله را دشوار مي نمايد.

3-مي توانيد در خلاصه تان از رمز هاي طنز آلود که به خاطر سپاري آن ساده تر خواهد بود،استفاده نماييد.

4-مي توانيد در جريان خلاصه نويسي برخي از وقايع را بر روي شکل مرتبط با آن مطلب که خودتانروي کاغذ کشيده ايد، فرابگيريد.

و در نهايت هر چه خلاصه ي شما ساده تر و با حجم کمتري باشد و در عين حال خلاقيت بيشتري در نوشتن آن به کار برده باشيد،در هنگام مرور قابل استفاده تر خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.