چگونه مفهومی بخوانیم؟

سوال متداولی که بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور مطرح میککند این است که چگونه مفهومی درس بخوانیم.برای رسیدن به پاسخ این سوال باید بدانید که درس خواندن مثل دیدن یک فیلم سینمایی است.

بعضی از دانش‌آموزان هر پاراگراف کتاب درسی را چند مرتبه می­خوانند تا حفظ شوند و بعد از حفظ کردن آن پاراگراف به سراغ پاراگراف بعدی می­روند؛ بنابراین متوجه رابطه‌ی بین پاراگراف­های مختلف نمی­شوند و هدف آن‌ها حفظ کردن آن پاراگراف است.

اگر شما یک فیلم سینمایی را به چندین قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را چند بار ببینید و به سراغ قسمت بعدی بروید محتوای آن را بهتر متوجه می‌شوید یا این‌که چند بار فیلم را به صورت کامل و پشت سر هم ببینید؟

 this_way_-_that_way-resized-600.jpg

مسلماً زمانی که چند بار آن را به صورت کامل ببینید بهتر محتوای آن را درک می­کنید. در مورد درس خواندن نیز همین مطلب صادق است. اگر شما چند بار یک درس را به صورت کامل بخوانید بهتر از این است که هر پاراگراف را چندین مرتبه خوانده و به سراغ پاراگراف بعدی بروید.

هر بار که درس را به صورت کامل می‌خوانید مطالب بیش‌تری از درس را متوجه می‌شوید و ارتباط بین پاراگراف‌ها را درک می­کنید، ولی اگر یک پاراگراف را چندین بار بخوانید به‌خوبی نمی­توانید بین پاراگراف­های مختلف ارتباط برقرار کنید.

هم‌چنین در یک فیلم سینمایی همه‌ی شخصیت‌ها آغاز و پایانی دارند و با شروع یک شخصیت شما در کل فیلم، منتظر پایان آن هستید. در درس خواندن نیز اگر به کلمات اصلی درس مانند شخصیت­های فیلم نگاه کنید با دیدن یک کلمه، منتظر مطالب دیگر در مورد آن و هم‌چنین دلیل آوردن آن کلمه در متن درس می‌شوید و به سراغ پیدا کردن رابطه‌ی آن کلمه با سایر کلمات می‌گردید و این گونه می­توانید در عمق درس وارد شوید و درس را مفهومی یاد بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.