چگونه پیشرفت درسی داشته باشيم؟

بسیاری از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور با نادیده گرفتن توانایی‌های واقعی خود پیشرفت درسی را امری محال و غیر قابل دسترس می‌دانند و از آن برای خود یک غول می‌سازند. در حالی که اگر با یک نگاه واقع‌بینانه به وضعیت تک تک دانش‌آموزان بنگریم، این‌گونه نیست و هر کس نقاط قوتی دارد. فقط باید راه‌های صحیح رسیدن به پیشرفت درسی را شناخت.

1.       وضعیت خود را ارزیابی کنید و نقاط قوت و چالش‌های خود را بشناسید.

2.       راه‌های موفقیت در نقاط قوت را کاملا شناسایی کنید.

3.       برای خود هدف‌گذاری کنید.

4.       با به‌کارگیری روش‌های موفقیت خود، تعداد این نقاط را افزایش دهید.

5.       فراموش نکنید، موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده و درست است.

Businessman

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.