چگونه کيفيت يادگيري خود را ارتقا دهيم؟(بخش اول)

کتاب، روزنامه نيست

برخي از دانش‌آموزان داوطلبانی که خود را براي آزمون سراسري آماده مي‌کنند، هنوز روش مطالعه درخور و مناسبي ندارند و براي آنها همه مطالب کتب درسي، يکسان و از يک درجه اهميت برخوردار است و خيلي وقت‌ها کتاب را مثل روزنامه تورق مي‌کنند؛

مثلاً يک مطالب درسي را ممکن است که با يک ريتم يکنواخت از ابتدا تا انتها از پيش چشم بگذرانند بدون اينکه بين قسمت‌هاي مختلف آن تفاوت قايل شوند؛ در حالي که يک فرد دانش‌آموز باهوش بايد به اين دريافت رسيده باشد که همه کلمات يک متن از يک درجه اهميت يکسان برخوردار نيستند و درجه اهميت آنها باهم متفاوت است.

يک محصل زيرک در دوره متوسطه بايد بداند که عيار و درجه اهميت کلمات، جملات و اصطلاحات کتب درسي، وزن و اهميت متفاوتي دارند و به همين دليل لازم است که برخي از تعاريف و جملات را تفکيک کرد؛ برخي از آنها را بايد برجسته نموده و حتي لازم است که برخي از آنها را در حاشيه کتاب دوباره‌نويسي نموده يا به شکل سؤال و جواب در آوريم تا اهميت آنها در نظر ما بيشتر جلوه کند و ماندگارتر شود. گاهي لازم است که يک پاراگراف را فقط مطالعه و مرور کرد، در حالي که پاراگراف بعدي را بايد با ماژيک فسفري برجسته نموده تا مثل چراغ راهنما و فانوس دريايي هر موقع کتاب را باز کرديم و به آن صفحه رسيديم چشمک بزند و براي ما آلارم بفرستد.

Prospect-Mortgage

يک دانش‌آموز و داوطلب کنکوری خوب و آينده‌نگر بايد به این موضوع بسیار کلیدی و مهم به خوبی آگاه باشد که گاهي شرح کوتاه زير يک عکس از مطالب يک پاراگراف هم ممکن است مهم‌تر باشد و آن گويه يا گزينه براحتي قابليت تبديل شدن به يک سؤال تست را داشته باشد؛ حتي مي‌خواهيم بگوييم که دانش‌آموز هوشمند و با کياست بايد بتواند که بخش‌هاي سؤال‌خيز را از ساير مطالب کتب درسي تفکيک کند.

نويسنده اين سطور برحسب تجربه دريافته است و خيلي موافق نيست که دانش‌آموزان کتب درسي خود را تميز و نظيف و اتو کشيده نگه دارند، بلکه معتقد است دانش‌آموزاني موفق‌ترند که کتاب را به چالش مي‌کشند، مطالب آن را تفکيک مي‌کنند و در حاشيه آن مطلب مي‌نويسند و برخي مطالب آن را برجسته مي‌کنند و براي برخي از اصطلاحات آن توضيح اضافي مي‌نويسند و کلاً به تمام زواياي آن کنجکاوانه نگاه مي‌کنند. اين کتاب با اين شيوه ممکن است به مرور زمان، مندرس و حتي چروکيده شود، و اين شيوه نه تنها هيچ اشکالي ندارد، بلکه نشان مي‌دهد که اين کتاب آب‌بندي شده و به تمام مطالب آن التفات شده است؛

پس توصيه مي‌کنيم هم آن دانش‌آموز عزيز اول دبيرستاني و هم تمام داوطلبان گرامي آزمون سراسري که کتب درسي خود را مثل روزنامه نخوانند و روي هم نچينند؛ بلکه دايم آنها را تورق کنند و با آنها انس بگيرند ؛ حتي مطالب درسي را براي خودتان بومي‌سازي کنيد و با کتاب دايم کلنجار برويد و اگر به اين توفيق رسيديد، بين شما و کتب درسي تعامل بيشتري حاصل مي‌شود که نه تنها زايدالوصف است، بلکه به طور خودکار، شما را يک پله به در‌هاي آموزش عالي نزديک‌تر مي‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.