چگونه یک کتاب مشکل را بخوانیم؟


هنگام سفر به نقاط مختلف كشور ،افراد بسیاری را دیدم كه اشتیاق سرشاری برای درك موضوعات دشواری مانند علم ،فلسفه ،مذهب ،اقتصاد و نظریه‌های سیاسی داشتند . اما گاه شعله‌های این اشتیاق به خاموشی می گرایید .افراد در می یابند كتاب هایی كه آنها مشتاقانه و به امید فراگیری می گشایند ،به چیزی فرای فهم آنها مبدل می شود. به واقع ،هركتابی قصد دارد مطلب را به خواننده عادی برساندو این ممكن نیست ؛مگر آن كه اگر شما به درستی به آن نزدیك شوید ، راه درست نزدیك شدن به آن چیست ؟


پاسخ در یكی از قواعد مهم فرایند خواندن نهفته است .شما باید كتاب را قبل از تسلط بر آن ، سطحی بخوانید . ابتدا در پی چیزهایی باشید كه می‌توانید آن ها را بفهمید و خودتان را در مطالب دشوار گرفتار نكنید.پاراگراف‌های پیشین،پانویس،مباحث ومراجعی را كه از آنها گریزانید درست بخوانید. كتاب حاوی مطالبی است كه شما بی درنگ آن را درك می كنید ..حتی اگر 50 درصد مطالب یا كمتر را درك كردید،شما می‌توانید كتاب مورد مطالعه را تا حدودی بفهمید .یكی از روش‌های كتابخوانی سطحی به خواندن اجمالی موسوم است .شما هرگز از طریق سطحی خوانی نمی‌توانید به آن چیزی كه با خواندن و مطالعه فرا چنگتان می‌آید ،دست یازید .در عین حال خواندن اجمالی روش كاربردی است در مواقعی كه شما با انبوهی از كتاب سروكاردارید.با سطحی خوانی و اغلب با دقت شگفت آوری،می توانید دركی كلی از محتوای كتاب به دست آورید.برای سطحی خوانی یا خواندن ،گام های زیر روشی مناسب و بسیار کارآمد و موثر برای شروع و پرداختن به كتاب به صورت اجمالی است .

asa

 

1- به عنوان صفحه و مقدمه نگاه كنید و به ویژه به عناوین فرعی یا دیگر نشانه‌هایی توجه كنید كه به هدف و چشم انداز كتاب یا مقصود نویسنده اشاره دارند.

2- فهرست مطالب را برای كسب دریافتی كلی از ساختار كتاب ، بخوانید از فهرست همچون نقشه جاده قبل از شروع سفر بهره بگیرید

3- فهرست اعلام یا موضوعی را بازبینی كنید تا با دامنه موضوعات تحت پوشش یا منابع مورد استفاده ازمؤلفان آشنا شوید . هرگاه فهرست اصطلاحات در پایان هر فصل ،مهم و حساس به نظر رسید،برای درك بهتر ،آن ها را در متن جستجو كنید ،بدین ترتیب شما كلید نزدیك شدن به مؤلف را پیدا می‌كنید

حالا شما برای خواندن كتاب یا سطحی خوانی ،هركدام راكه انتخاب كنید، آماده هستید ،اگر به سطحی خوانی رأی می دهید به فصلهایی از کتاب نگاه كنید كه حاوی بندهای اصلی یا به عبارات خلاصه شده در شروع یا پایان صفحه یا فصل هستند ،سپس صفحاتی را ورق بزنید،یك یا دو پاراگراف وگاهی هم چند صفحه متوالی را بخوانید بدین نحو كتاب را ورق زده ،همواره در جستجوی ضربان اصلی مطلب باشید.

هشدار: اگر شما از این روش برای شروع به سطحی خوانی كتاب استفاده كنید چه بسا در پایان پی ببرید كه به هیچ وجه در حال سطحی خواندن نیستید ،بلكه آن را می خوانید ،آن را می فهمید و از آن لذت می برید. وقتی كتاب را بر زمین می گذارید،در خواهید یافت كه بعد از این هیچ موضوعی برایتان دشوار نخواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.