کارنامه آزمون خود را چگونه ارزیابی کنیم؟

انسان برخي اوقات با ديدن نتايج كارهاي خود خوشحال مي‌شود و گاهي نيز ناراحت. اگر نتيجه‌ی كار رضايت‌بخش باشد براي ما خوشحالي و اگر هم رضايتي در كار نباشد همراه با ناراحتي خواهد بود.رضايت همراه با خوشحالي نشانگر تلاش و كوشش صحيح بر مبنای برنامه ریزی اصولی و منطقی مي‌باشد كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد و در نارضايتي هم بايد علت و عوامل آن را جست‌وجو كرد كه همه اين موارد را با استفاده از كارنامه‌هاي هر آزمون آزمایشی مي‌توان بررسي كرد.

نقاط قوت و ضعف را شناسايي نمود و هدفگذاري مناسب را انجام داد و نتيجه‌ی مثبت همراه با رضايت گرفت. کارنامه‌ی آزمون‌ها هر چند هفته يك‌بار باعث بررسي نقاط قوت و ضعف شما و در واقع کیفیت مطالعه و درس خواندنتان در هر بازه مطالعاتی می‌شود. همینطور باعث ايجاد انگيزه در شما مي‌شود.

این اصل مهم  را همواره بخاطر داشته باشید که موفق شدن هميشه همراه با تلاش و كوشش ثمربخش مي‌باشد.

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.