کارنامه قبولی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران-روزانه

برای مشاهده كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.