کاهش بی سابقه ظرفیت پزشکی در کنکور ۹۳

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری مهر، در سال گذشته و کنکور ۹۲ برای رشته پزشکی ۴۷۰۰ ظرفیت در دانشگاه‌های دولتی تعیین شده بود و این ظرفیت برای رشته دندانپزشکی ۱۵۰۰ نفر و برای رشته داروسازی ۱۲۵۰ نفر ظرفیت در دانشگاه‌های علوم پزشکی بود. این در حالی است که امسال در دفترچه کنکور ۹۳ تعداد ظرفیت رشته پزشکی ۲ هزار و ۸۸۲ نفر، ظرفیت رشته دندانپزشکی ۸۰۱ نفر و ظرفیت داروسازی ۶۲۹ نفر تعیین شده است.

در پردیس‌های خودگردان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی امسال به صورت متمرکز دانشجو پذیرفته می‌شود و ظرفیت پذیرش در مجموع یک هزار و ۵۴۸ نفر است که در رشته‌های دکتری حرفه‌ای به ترتیب در پزشکی ۹۰۰ نفر، در دندانپزشکی ۲۷۰ نفر، در داروسازی ۲۸۰ نفر است. این ظرفیت غیر از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیة الله (عج) و ارتش و شاهد است که حدود ۱۰۰ نفر را شامل می‌شود.

در سال ۹۲ پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی بیش از ۷ هزار نفر بود که با کاهشی ۱۵۰۰ نفری امسال ظرفیت پذیرش در علوم تجربی به کمی بیشتر از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. این میزان کاهش در مقابل ۴۴۳ هزار نفر شرکت کننده در کنکور تجربی سال ۹۳ شانس قبولی را به کمتر از ۳۸ درصد کاهش داده است.

index.jpg1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.