کتابهایت را قورت بده!(بخش دوم)

برای آنکه یادگیری موثرتری داشته باشید، بهتر است کمی هم به درون خودتان رجوع کنید. فراموش نکنید که به اندازه جملاتی که باید درک صحیحی از آنها بیابید، شیوه های مختلف یادگیری را نیز در کتابها، مقالات و گفتارهای اساتید می یابید. اما همواره بیاد داشته باشید که اولین قدم یادگیری صحیح را خود شما و در ذهنتان می سازید. القائات نادرست را از ذهنتان دور کنید و نگرش مثبت نسبت به آنچه در نتیجه بدست خواهید آورد را در دستور کار خود قرار دهید.

انرژی خود را به نوعی اشتیاق تبدیل کنید. ذهن مشتاق، صرف نظر از آنچه نتیجه نهایی خواهد بود، مسیر یادگیری را هموار می کند. ممکن است برخی از شما، با تکیه بر گذشته تحصیلی ای که چندان باب طبع خودتان یا اطرافیانتان نبوده، بنا برآن بگذارید که تلاش شما برای یادگیری و گرفتن نتیجه مثبت در کنکور، بی ثمر خواهد بود، پس دست از تلاش کردن بردارید یا حداقل، اشتیاق چندانی برای یادگیری از خود نشان ندهید. ب

به خاطر داشته باشید که رای رسیدن به آرزویی بزرگ، لازم است قدمهای بزرگ برداشت، چرا که بسیاری از داوطلبانی که با سابقه تحصیلی خوب، وارد این رقابت شده اند به دلیل عوامل مختلفی که به مرور و در مقالات دیگر به آن ها اشاره خواهیم کرد، امید خود را از دست داده اند و حتی نتیجه دلخواه نیز نگرفته اند. پس ذهن منفی نگر و یا تصورات مخرب کننده اشتیاق برای یادگیری را در دورنتان مهار کنید و برای رسیدن به آنچه از آن خود می دانید، یک بار دیگر به تجدید قوای درونی و انگیزشی خود بپردازید.

index

نتیجه مستقیم اشتیاق درونی شما نسبت به مبحث و یا درسی خاص، بالا رفتن میزان تمرکز و در کنار آن، قوه تفکر شماست. تفکر و تمرکز، دو نکته دیگر در بهبود روند یادگیری هستند که در پیشبرد اهدافتان، بخصوص در کنکور سراسری یاری گر شما خواهد بود. فراموش نکنید که مطالعه تنها، نمی تواند شما را در رسیدن به هدف یاری کند، مطالعه ای سودمند خواهد بود که بدنبال آن تفکر نیز وجود داشته باشد. باید توانایی تفکر درباره کتابی که می خوانیم را داشته باشیم و به این طریق یادگیری مفهومی خود را ارتقاء ببخشیم. با چند مثال ملموس می توان قدرت تفکر در هنگام مطالعه و نتیجه ثمربخش آن را درک کنیم: اگر بخواهید معانی مختلف لغات زبان را انگلیسی را یاد بگیرید از چه روشی استفاده می کنید؟ برخی از دانش آموزان معنی لغت گفته شده را بالا هر کلمه می نویسند و هر بار که نیاز باشد به کلمه رجوع می کند و معنی را بازمیابد.

اما برخی دیگر از دانش آموزان، تنها به این روش اکتفا نمی کنند. برای پیدا کردن معنی لغتی خاص به دوست همیشگی شان، دیکشنری (یا همان فرهنگ لغت انگلیسی فارسی) مراجعه می کنند و با جستجو کلمه را پیدا می کند. کسی که از این طریق عمل می کند، از آنجایی که ذهنش مدت زمان بیشتری درگیر معنی لغت شده و از سویی دیگر از مهارت دیداری برای یافتن کلمه نیز استفاده کرده، بیشتر از شخصی که تنها معنی را بالا لغت  نوشته و هر بار و برحسب نیاز به آن رجوع می کند، توانایی سپردن معنی کلمه به ذهن خود را دارد.

بنابراین تنها تفاوت این دو روش در آن است که در روش اول چون معنی لغت بر روی همان کلمه نوشته می شود، ذهن با یادآوری اینکه به راحتی می تواند معنا را پیدا کند، دیگر خود را درگیر شناخت و یا درک بهتر کلمه نمی کند و حتی کنجکاوی ای برای حدس معانی مختلفی که می تواند وجود داشته باشد ندارد. اما در روش دوم هر بار در هر متن دیگری که آن کلمه تکرار شود، در مورد معنی آن لحظاتی فکر می کنید چراکه در زمان یافتن معنی کلمه، مدت زمان بیشتری روی آن تمرکز و فکر کرده اید.

در مقالات دیگر به ادامه این مبحث خواهیم پرداخت و درهای بیشتری را بر روی رازهای گذر از این ماراتون و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهیم گشود. این اصل مهم و کلیدی را تحت هیچ شرایطی فراموش نکنید که پایه های موفقیت در وجود خودتان است و بعد به چگونگی مطالعه یا روشهای یادگیری. پس پیش از هرچیز به بودن ابر قهرمان درونتان باور داشته باشید و او را در رسیدن به پیروزی و گذر از خان های مختلف این نبرد علمی یاری گر باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.