کدام کتاب ، کدام منبع؟ چقدر تحیّر …!

سلام

 گفت:«باز هم که ابرو درهم کشیده‌ای و عصبانی قدم می‌زنی! باز اتّفاقی افتاده‌است؟»

گفتم:«یک‌جای کار ایراد دارد ولی هرچه فکر می‌کنم نمی‌فهمم مشکل کجاست. درس‌ را با استفاده از کتاب درسی و جزوه می‌خوانم. امّا نمی‌دانم از کدام کتاب کمک آموزشی استفاده کنم که درس را بهتر توضیح داده باشد. اگر بخواهم از تمام کتاب‌هایی که در یک درس دارم استفاده کنم ، وقت ندارم و اگر بخواهم فقط از یکی استفاده کنم ، نمی‌دانم کدام بهتر است. امان از وقتی که بخواهم تست بزنم. نمی‌دانم از بین کتاب‌های متعدّدی که دارم کدام کتاب را برای تست استفاده کنم. به‌کار خودم مانده‌ام و دارم زمان را به راحتی هرچه تمامتر از دست می دهم.»

kk

گفت:«راست گفتی ، جایی که ایراد دارد همین تعدّد است.

اوّلاً ضرورت استفاده از کتاب کمک آموزشی به معنی کتابی که درس را توضیح داده باشد ، فقط برای مباحث و موضوعاتی است که در آن‌ها اشکال داری. وقتی کتاب درسی را مطالعه کردی، جزوه‌ات را خواندی ، درس را فهمیدی و از عهده‌ی پاسخ‌گویی به تست برآمودی ، چه نیازی به کتاب کمک آموزشی هست؟

حالا اگر بعد از مطالعه‌ی مبحثی خاص از عهده‌ی پاسخ‌گویی به پرسش‌هایش برنیامدی و اشکال داشتی باید به کتاب کمک آموزشی مراجعه کنی. علاوه بر این روش ، باید تنها یک کتاب را برای این مراجعه در نظر بگیری. خوب است که در زمان انتخاب ، کتابی را انتخاب کنی که از سایر کتاب‌ها نسبتاً بهتر است و تا پایان نیز همان یک کتاب منبع مراجعه‌ات باشد.

ثانیاً در مورد تست‌ها هم موضوع همین‌گونه است. وقتی تست‌های اغلب کتاب‌ها از منابعی ثابت تهیّه می‌شوند و یکسان هستند ، ضرورت استفاده از کتاب‌های تست متعدّد چیست؟ در زمان انتخاب کتاب تست هم باید کتابی را انتخاب کنی که تعداد قابل قبولی تست تألیفی مناسب داشته باشد و هم‌چنین پاسخ‌های تشریحی تست‌ها نیز دقیق و کامل و واضح نوشته شده باشند. استفاده از همین یک منبع برای پوشش دادن به کارهایت کافی است.»

گفتم:«حالا چه‌کنم؟» گفت:«شجاعانه در هر درس یک کتاب کمک آموزشی و یک کتاب تست انتخاب کن و سایر کتاب‌هایت را کنار بگذار و از آن شجاعانه‌تر خودت را وادار کن تا فقط از همان منابع استفاده کنی.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.