کسب نمره به هر قیمتی یا ثروتمند بمان

سلام

کم نیستند دانش‌آموزانی که نتایج آزمون‌ها و تلاش‌های‌شان را جز با عدد مطلق نمی‌سنجند.

زحمت را وقتی به بار نشسته می‌دانند که بالاترین درصد و نمره را مقابل خویش ببینند. از نظر آنان تنها نمره‌ی موجود 20 و تنها درصد قابل قبول 100 است.

url

این مطلق انگاری اغلب نتایج مثبت و خوبی به همراه ندارد.تجربه نشان داده است که تأسّف بارترین ضربه‌ها معمولاً ، پس از کسب چنین نمرات و درصدهایی بروز پیدا می‌کند.

چون این گروه دانش‌آموزان فقط به کسب چنین نمرات و درصدهایی فکر می‌کنند و نه به نگهداری و حفظ آن‌ها .

ما فکر می‌کنیم 20 و 100 فقط نمره و درصد نیستند بلکه ثروت هستند و نگهداری ثروت به مراتب دشوارتر از کسب آن است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.