کلید درِ گنج صاحب هنر!

سلام

همه‌ی ما عادت به گفت‌وگو و درد دل داریم.

واقعیّت آن است که هرگاه فرصتی چنین کارهایی دست دهد ، سعی می‌کنیم بدون توجّه به فایده یا ضرری که ممکن است از این رهگذر نصیب‌مان شود ، سفره‌ی دل را می‌گشاییم و رشته‌ی سخن را در دست می‌گیریم.

اگرچه ممکن است این رفتار ، مناسب جاها و فضاهایی خاص باشد امّا به هیچ وجه مناسب شرایط فعلی داوطلبان آزمون سراسری نیست.

index

نامناسب بودن آن است که این روزها اغلب چنین گفت‌وگوهایی آمیخته با شکایت و برخواسته از روی یأس و ناامیدی است. یکی دو کلام کافی است تا رشته‌های ده ماهه‌ی یکی از شما برباد برود و آن‌وقت است که با هیچ شیوه و ترفندی نمی‌توان دوباره دنیایی زیبا و پرامید و انگیزه و انرژی مثبت ساخت.

به همین دلیل خوب است از این به بعد کمتر گله و شکایت کنید تا به تَبَع آن کمتر ناامیدی و یأس بشنوید. این روزها سکوت برای‌تان پرفایده‌تر است.

جایی بنویسید «سکوت سلامتی است» و آن را بارها و بارها بخوانید و حداقل تا روز کنکور به آن نیز وفادار بمانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.