کلید دستیابی به تعادل مطالعاتی

همه ما بخوبی بر این موضوع واقفیم که افراط و تفریط در هر کاری مشکل‌ساز است و تعادل، راهکار موفقیت در هر کار از جمله مطالعه و درس خواندن برای کنکور سراسری است. بنابراین در مسیر آمادگی برای آزمون سراسری همیشه تلاش کنید که متعادل باشید. برای دستیابی به این هدف سه نوع تعادل را باید حفظ کنید که عبارتند از:

تعادل در مطالعه‌ی تشریحی و تستی

سعی کنید در هر درس دوسوم ساعت مطالعه‌ی خود را به مطالعه‌ی تشریحی و حل تمرینات تشریحی و مطالعه‌ی نکات و یک‌سوم را به تست زنی(آموزشی و سنجشی) اختصاص دهید.

index

تعادل در مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی و عمومی

هرگز اشتباه نکنید و جزء دانش‌آموزانی نباشید که عمومی‌ها را دست‌کم می‌گیرند. رمز موفقیت رتبه های برتر کنکور توجه به درس‌های اختصاصی و عمومی با هم است. سعی کنید در هفته حدود 70 درصد ساعت مطالعه‌ی خود را به درس‌های اختصاصی و 30 درصد را به درس‌های عمومی اختصاص دهید. نمودار دایره‌ای دفتر برنامه‌ریزی کمک قابل توجهی برای ایجاد و پی بردن به این تعادل مطالعاتی می‌‌کند.

تعادل در مطالعه‌ی درس‌های پیش و پایه

این بخش از تعادل مربوط به کنکوری‌هاست. اگر با برنامه‌ی آزمون‌ آزمایشی که در آن شرکت می کنید هماهنگ باشید، تعادل بین مطالعه‌ی پیش و پایه خودبه‌خود ایجاد می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.