کنکور،شبیه دو استقامت

برای شرکت در کنکور سراسری ،دانش‌آموزان و داوطلبان باید خوب و زیاد و البته با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی درس بخوانند اما نکته‌ی مهم‌تر برای مطالعه در کنکور استمرار و ادامه دادن به مطالعه و درس خواندن است.

همانگونه که می دانید در مسابقات دو استقامت، شرکت‌کنندگان باید انرژی خود را در طول مسیر مسابقه حفظ کنند.

index

این اصل مهم و کلیدی را همواره بخاطر داشته باشید پیروزی در مسابقه با ناامیدی و خستگی در تضاد است. هر دانش‌آموز کنکوری گاهی خسته و ناامید می‌شود به خصوص در بهمن و اسفند؛ چون علاوه بر زیاد شدن حجم درس‌ها  استرس عدم تمام شدن به‌موقع درس‌ها نیز وجود دارد.

هم‌چنین استرس و اضطراب فراموش شدن مطالبی که از قبل خوانده‌اند نیز به طور طبیعی وجود دارد؛ به همین دلیل برای ادامه‌ی مسیر انرژی و انگیزه لازم را ندارند. بهترین منبع انرژی برای پیمودن مسیر ایجاد انگیزه است.

با معرفی یک هدف کوتاه‌مدت دو تا چند هفته ای بر مبنای سرفصل های آزمون های آزمایشی هفته‌ای که رسیدن به آن زیاد هم سخت نباشد می‌‌توانند انگیزه را در خود تقویت کنند. با رسیدن به این هدف کوچک انرژی از دست‌رفته بازمی‌گردد و این رسیدن خود انگیزه‌ای خواهد بود برای تلاش بیش‌تر. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.