کنکوری های ۹۷: فعال‌تر باشید و بکوشید

کنکوری های ۹۷، اگر شانس بیش‌تری می‌خواهید، فرصت‌های بیش‌تری برای خود فراهم سازید. در دوران جمع‌بندی فعال‌تر باشید و بکوشید تا مباحث را تثبیت، آموخته‌های ناقص را کامل کرده و هر روز در جهت رسیدن به اهداف و آرزو‌های خود وضعیت خود را یک پله ارتقا دهید.

با توجه به نتایجی که از شبیه سازی جلسه کنکور با روش سه روز یکبار و تجزیه و تحلیل دقیق آزمون به دست خواهید آورد درباره‌ی ‌پنج نیم‌روز باقی‌مانده تصمیم بگیرید تا بتوانید تشخیص دهید چه کاری باید انجام دهید.

تصمیم‌گیری برای انجام دادن کارهای غیر معمول باعث روبه‌رو شدن با مشکلات غیر معمول می‌شود؛ به دنبال کارهای عجیب و غریب نباشید.معنای موفقیت این نیست که چه داریم، بلکه به این معنی است که آن‌چه را داریم چگونه تثبیت ‌کنیم و رابطه‌های بین آموخته‌های دیگر را چگونه به دست آوریم.

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.