کنکوری ۱۴۰۰: فقط و فقط به همین لحظه فکر کن…

 از بزرگی پرسیدند:

استاد! شما همیشه یک لبخند روی لبتان است و به نظر ما خیلی آرام و خشنود به نظر می‌رسید. لطفاً به ما بگویید که راز خشنودی شما چیست؟

استاد گفت: بسیار ساده! من زمانی که دراز می‌کشم، دراز می‌کشم، زمانی که راه می روم‌، راه می روم، و زمانی که غذا می‌خورم، غذا می‌خورم!
پرسش کنندگان ناراحت شدند  و گمان کردند که استاد، آنها را جدی نگرفته است؛ به او گفتند:
تمام این کارها را ما هم انجام می‌دهیم؛  پس چرا خشنود نیستیم و آرامش نداریم؟
 
gg
استاد به آنها گفت: زیرا زمانی که شما دراز می‌کشید، به این فکر می‌کنید که باید بلند شوید، زمانی که بلند شدید به این فکر می‌کنید که باید کجا بروید، و زمانی که دارید می‌روید، به این فکر می‌کنید که چه غذایی بخورید؛ بنابراین، فکر شما همیشه در جای دیگر است و نه در آن جایی که شما هستید!
 
لحظه حال، تقاطع زمان گذشته و آینده است و شما در این تقاطع نیستید؛ بلکه در گذشته یا آینده هستید و به همین  علت است که از لحظه‌هایتان، لذت واقعی نمی‌برید؛ زیرا همیشه در جای دیگر سیر می‌کنید و حس می‌کنید که زندگی نکرده‌اید یا نمی‌کنید.

می‌خواهیم از این داستانک استفاده کنیم و بگوییم که اگر می‌خواهید در آزمون سراسری در بالاترین حد توانمندی خود ظاهر شوید، باید این روزها به جلسه کنکور و نتیجه آن فکر نکنید. همچنین در سر جلسه آزمون سراسری، اندوه گذشته را نخورید و نگران آینده نباشید. مطمین باشید که اگر این هفته در لحظه زندگی کنید بهترین نتیجه را کسب خواهید کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.