کنکوری ۹۷: هنوز هم برای شروع از صفر دیر نیست…

آمار و درصدهای داوطلبان کنکور تجربی ۹۶:

✅**تعداد** افرادی که ۱۰۰% زده اند

ادبیات فارسی : ۴۷ نفر
عربی : ۶ نفر
دین و زندگی : ۱۶ نفر
زبان خارجی : ۳۷ نفر
ریاضی : ۶۷ نفر
فیزیک : ۳۱ نفر
شیمی : ۳ نفر
زیست شناسی : ۱ نفر


✅**تعداد** افرادی که درصد ۳۳٫۳۳- زده اند. (فول غلط😅)

ادبیات : ۱۶ نفر
عربی : ۸ نفر
دین و زندگی : ۱۵
زبان خارجی : ۲۸
ریاضی : ۹ نفر
فیزیک : ۱۱ نفر
شیمی : ۹ نفر
زیست شناسی : ۷ نفر

konkur2

✅**درصد** تعداد افرادی که دروس عمومی را زیر ۲۹% پاسخ داده اند.

ادبیات : ۷۲ درصد داوطلبین
عربی : ۸۵ درصد داوطلبین
دین و زندگی : ۷۶ درصد داوطلبین
زبان خارجی : ۸۶ درصد داوطلبین

✅**درصد** تعداد افرادی که دروس اختصاصی را زیر ۱۹% پاسخ داده اند.

ریاضی : ۶۷ درصد داوطلبین
فیزیک : ۷۷ درصد داوطلبین
شیمی : ۷۳ درصد داوطلبین
زیست شناسی : ۷۲ درصد داوطلبین


✅درصد تعداد افرادی که درصد منفی داشته اند.

ادبیات فارسی : ۱۱٫۱ درصد
عربی : ۱۱ درصد
دین و زندگی : ۱۰ درصد
زبان خارجی : ۱۷ درصد
ریاضی : ۱۵ درصد
فیزیک : ۲۱ درصد
شیمی : ۲۰ درصد
زیست شناسی : ۲۷ درصد


✅میانگین پاسخگویی داوطلبین
 
ادبیات : ۱۷٫۵ درصد
عربی : ۱۲ درصد
دین و زندگی : ۱۸٫۹ درصد
زبان خارجی : ۱۰ درصد
ریاضی : ۹ درصد
فیزیک : ۶٫۱ درصد
شیمی : ۷٫۸ درصد
زیست : ۸ درصدl

🌀 ما ١٢ هفته وقت داریم
تو از هر درس فقط هفته ای ۵٪؜ بیا جلو

مطمئن باش در ۸۰ روز خیلی کارا میشه کرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.