کنکوری ۹۹: آینده‌ات را زیبا بساز

یک نیم‌سال سپری شد و تو اکنون در نیمه‌ی راه هستی. مهم نیست که چگونه شروع کرده‌ای و این نیم‌سال چگونه سپری شد.

می‌خواهم کوله‌پشتی گذشته‌ات را پایین بگذاری و اجازه دهی در کنار جاده بماند. چرا که برای ادامه‌ی راه نیاز به یک کوله‌‌‌پشتی تازه‌ای خواهی داشت.

 ممکن است در ذهنت، گذشته، فکرت را درگیر کرده باشد. گذشته‌ای که می‌خواستی جور دیگری آن را شروع کنی.

اما می‌خواهم از پنجره‌ای دیگر به این موضوع نگاه کنیم. نیم‌سالی که سپری شد، تمام نتایجش در کوله‌پشتی‌ات هست.

بهتر است آن‌ها را باز کنیم. من در بین این توشه‌ها، تجربه‌هایی باارزش می‌بینم. می‌خواهم برای ادامه‌ی مسیر به گذشته نیندیشی؛

زیرا تو قادر به تغییر آن نیستی. می‌توانی از همین امروز با توکل بر خداوند مهربان شروعی متفاوت داشته باشی و با بکار بردن تمام امکانات موجود نیم‌سالی به‌یادماندنی بسازی.

پس  آینده در دستان توست. آن را زیبا بساز.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.