کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی برگزار شد

 کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی برگزار شد.در آزمون امروز صبح تعداد 344 هزار و 198 داوطلب زن و 178 هزار و 635 داوطلب مرد به رقابت پرداختند.داوطلبان در آزمون گروه تجربی به سئوالات آزمون عمومی و اختصاصی این گروه آزمایشی پاسخ دادند.

داوطلبان در آزمون عمومی به 100 سئوال عمومی شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی، 25 سئوال زبان عربی، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی به مدت 75 دقیقه پاسخ دادند.

همچنین کلیه داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی برای آزمون تخصصی به سئوالات دفترچه شماره 2 پاسخ دادند. این دفترچه جمعا 170 سئوال داشت که شامل 25 سئوال زمین شناسی، 30 سئوال ریاضی، 50 سئوال زیست شناسی، 30 سئوال فیزیک و 35 سئوال شیمی بود که داوطلبان در مدت 175 دقیقه به آن پاسخ دادند.

دفترچه شماره 3 برای  دارندگان دیپلم بهیاری و یا شاغلین به حرفه بهیاری حاوی 50 سئوال تخصصی بهیاری است که داوطلبان آن علاوه بر پاسخگویی به سئوالات دفترچه شماره 1 آزمون عمومی و دفترچه شماره دو آزمون اختصاصی باید به آن نیز پاسخ می دادند. زمان پاسخگویی به سئوالات این دفترچه 30 دقیقه بود. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.