کیفیت در دفتر برنامه‌ریزی

اهمیت تکمیل دفتر برنامه‌ریزی را می‌توان به چندین مورد ارتباط داد که یکی از مهمترین این موارد مدیریت زمان است.

همواره باید حواستان باشد تا زمان را در اختیار بگیرید. اگر از دانش‌آموزی که دفتر برنامه‌ریزی را تکمیل نمی‌کند سؤال شود که روزانه چند ساعت مطالعه می‌کند، چندین عدد متفاوت با اختلاف زیاد خواهد گفت. در مواردی نیز همین دانش‌آموزان از عدم هم‌خوانی میزان مطالعه و وضعیت درسی خود گلایه دارند.

index

توجه به این نکته در مورد ساعات مطالعه و نوشتن دفتر برنامه‌ریزی بسیار حائز اهمیت است:

1.    کم‌ترین واحدهای زمانی را نیز بنویسید؛ یعنی حتی اگر درسی را 15 دقیقه مطالعه کرده‌اید، آن را هم یادداشت کنید.

2.    ساعاتی را که فقط و فقط با دقت و تمرکز مطالعه کرده‌اید یادداشت کنید نه ساعاتی که حین درس خواندن حواستان پرت شده است.

این دو مورد باعث می‌شود کمیتی که ثبت کرده‌اید دارای کیفیت نیز باشد و هم‌چنین زمان‌های مرده‌ی خود را شناسایی و به مرور زمان حذف کنید. به این ترتیب ساعات مطالعه‌تان بتدریج با افزایش کمیت و کیفیت همراه خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.