کیفیت مطالعه(بخش پایانی)

چگونه می توان در درس هایی که کم تر موفق هستید کیفیت مطالعه را بهبود بخشید ؟

اگر در مطالعه ی درسی کم کاری نکرده اید و تعادل داشته اید برای بهبود کیفیت مطالعه دو روش وجود دارد :

نخست این که روش های مناسب خودتان در درس های موفق را برای آن درس های دیگرهم اجرا کنید . این کار به ویژه برای درس هایی از برخی جنبه ها به یکدیگر شباهت دارند موثرتر است .

دوم این که به سراغ روش های مطالعه رتبه های برتر کنکور که در سایت های آموزشی وجود دارید بروید . هم چنین می توانید با دوستان و هم کلاسی هایتان گفت وگو کنید و در باره ی روش هایشان توضیح بخواهید یا این که از معلمان و مشاورانتان راهنمایی بخواهید .

1690814129463036623_مشاوره

البته همان طور که پیش تر توضیح دادم ممکن است با روش های متفاوت و متضاد مواجه شوید. این اصل مهم را همواره به خاطر داشته باشید که در نهایت این خودتان هستید که باید تشخیص دهید کدام روش با شرایط و نیازهای شما سازگارتر است . آن روش ها را تجربه کنید و اگر برایتان سودمند و موثر بود ادامه دهید .

در این سلسله از مقالات به طور جامع و کامل درباره کیفیت مطالعه و روش های بهبود آن توضیح دادیم اما در پایان باید تاکید کنیم که زحمت کشیدن و تلاش و سخت کوشی در کشف روش های مطالعه نیز به شدت تاثیر گذار است .

علاوه بر این که زحمت و تلاش مهم تر از کیفیت مطالعه است در کشف روش های مطالعه هم کمیت و ساعات مطالعه ی شما تاثیر گذار است زیرا دانش آموزی که زیاد مطالعه می کند تجربه های بیشتری دارد و بیشتر از دیگران در معرض تجربه های موفق و روش های موفق قرار می گیرد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.