کیفیت مطالعه(بخش پنجم)

روش های پیشنهادی دیگران را بشنوید اما در نهایت خودتان تصمیم بگیرید.

روش های شما از کجا آمده اند؟ 

حتما شما هم برخی از روش های مطالعه خوبتان را خودتان کشف کرده اید و با آزمون وخطا به دست آورده اید . برخی دیگر را پدر و مادر یا معلمانتان در طول سال ها به شما پیشنهاد کرده اند و شما آن ها را اجرا کرده اید و وقتی آن ها را سودمند یافته اید آن روش ها را ادامه داده اید . بعضی مواقع هم پیشنهادات را شنیده اید به آن پیشنهادات فکر کرده اید و آن ها را قبول نداشته اید یا این که  آن ها را تغییر داده اید .

من هر دو شکل را در جلسه هایی که با دانش آموزان داشته ام شنیده ام . مثلا دانش آموزی وقتی روش خود را در باره ی مطالعه درس فیزیک توضیح می داد گفت من هر موقع موضوعی را متوجه نمی شوم کتاب یا جزوه را با این که متوجه نشده ام چند بار می خوانم. از او پرسیدم این روش را خودت کشف کردی یا شخص دیگری به شما یاد داد ؟ دانش آموزگفت مادر من که معلم مدرسه است از زمانی که من دبستانی بودم این روش را به من یاد داد و گفت حتی اگر درس  را متوجه نشدی چند بار از روی جزوه یا کتاب آن قسمت ها را بخوان به تدریج متوجه خواهی شد. دانش آموز می گفت من این روش را چندین بار انجام دادم و دیدم که به تدریج موضوعی را که قبلا یاد نگرفته بودم را یاد می گیرم . خوب این روشی بوده که دانش آموز از پیشنهاد مادرش یاد گرفته اجرا کرده موفق شده و ادامه داده است . 

images

از سوی دیگر مثال هایی هم هست از توصیه های که دانش آموز آن ها را نمی پذیرد یا تغییر می دهد و نتیجه می گیرد. مهم ترین فایده ی گفت و گو با معلمان و مشاور و دوستان و همه ی اشخاص فرهیخته این است که شما را به فکر وا می دارد و شما راجع به روش ها فکر می کنیدو حتی اگر آن ها را قبول نکردید روش خوبی کشف می کنید و به کار می گیرید که برایتان مناسب است .

در این زمینه هم هفته ی گذشته دانش آموزی می گفت دبیر عربی او پیشنهاد کرده بود وقتی تست های عربی را کار می کند هر گاه یک تست را تمرین کرد بلافاصله به سراغ پاسخنامه برود و روش صحیح را بررسی کند . اما دانش آموز می گفت من پس از یکی دو بار تمرین و وقتی تشخیص دادم این روش برای من مناسب نیست تصمیم گرفتم به جای یک سوال به یک سوال هر ده سوال یک بار به سراغ پاسخنامه بروم و این روش را برای مطالعه عربی بهتر یافتم و به من بیشتر در فهم و یادگیری این درس کمک کرد.

جالب است بدانید در همان جلسه که هفت دانش آموز شرکت داشتند دو دانش آموز دیگر هم بررسی ده سوال به ده سوال را پسندیدند و تصمیم گرفتند که آن ها هم به همین ترتیب عمل کنند . واقعیت این است که اگر دبیر عربی به این دانش آموز پیشنهاد نمی داد که یک سوال یک سوال پاسخ ها را بررسی کند  آن دانش آموز به این فکر نمی افتاد که تعداد مناسب برای بررسی پاسخ ها چند تا چند تاست و روش مناسب برای خود او کدام است . نکته مهمی که در این رابطه بایستی به آن توجه داشته باشید این است که با افراد فرهیخته و با سواد و علاقه مند گفت وگو کنید و سپس خودتان هم فکر کنید و اگر لازم بود چند بار تمرین کنید و آن چه که برایتان مفید بود را اجرا کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.