گام آخر را محکم بردارید!

گام آخر در مسیر موفقیت کنکور می تواند مهم و سرنوشت ساز باشد. اهمیت آن به دلیل جمع بندی عملکرد یک ساله است.گام آخر آزمون های آزمایشی جامع در خردادماه است.

این آزمون ها که مربوط به مرحله ی آخر مطالعه یعنی جمع بندی می باشند از چند نظر دارای اهمیت هستند و قطعاً شرکت در آن ها در نتیجه ی کنکور تاثیر مثبت خواهد گذاشت.این موارد عبارتند از:

images

  • مرور کتاب ها : مباحث این آزمون ها باعث خواهد شد به تمام کتاب ها توجه کنید و بعد از کسب نتیجه یادگیری های ناقص تان را شناسایی نمایید.

  • تخمین رتبه : جامعه ی آماری بالای این آزمون ها می تواند تراز و رتبه ی واقعی تر و البته نزدیک تری به نتیجه ی کنکور را در اختیار شما قرار دهد.

  • شبیه سازی : تجربه ی حضور در جلسه ای مشابه کنکور بر مدیریت بهتر زمان و استرس تاثیر مثبت می گذارد.

  • آشنایی با سوالات : حل سوالات کنکور سراسری یا سوالات استاندارد مشابه به منظور تسلط بیشتر و آشنایی با تیپ سوالات مفید است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.