گام اول را محکم بردار

کنکور مثل پلی است که دو جاده را به هم وصل مي‌کند و زير آن رودخانه‌ای جاری است. اگر بخواهي به جاده‌ی آن طرف پل برسي بايد با دقت از روي پل رد شوي. نترس! فقط قدم‌هایت را درست و استوار بردار و با دقت در جايي بگذار که مطمئني. اگر تلاش نکني، راه سختي برای رسيدن به آينده‌ی پيش رو داري؛ يا بايد شنا کني و از رودخانه رد شوي که ممکن است مسير آب تو را با خودش ببرد (بي‌خيال کنکور شدن) يا اين‌که بايد دوباره از نو شروع کني و پل جديدی بسازي.

اگر مي‌خواهي راه دوم را انتخاب کني همين الان که پل برایت آماده است (تابستان بهترین فرصت برنده شدن) استفاده کن. چرا مي‌خواهي از کاري که خيلی راحت‌تر است دست بکشی و سراغ کاري بروی که شايد اصلاً نتواني پل آن را بسازي؟

تابستان را با توکل بر خدا و با انرژی و انگیزه آغاز کن و اولین قدم را محکم بردار و تا آخرین قدم هرگز دست از تلاش و کوشش برمدار و با همه‌ی توانت تلاش کن و بدان که آینده از آنِ توست اگر بخواهی.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.