گریه کن ای دیده روز مـاتم اسـت…آخـــر عـمر رسول(ص) خاتم است

یا رسول اللّه! امروز ماتم سرای دل را به نام تو، سیه پوش کرده ایم و نام مبارک تو را با درود و تحیّت بر زبان جاری می سازیم.
.
یا رسول الله! مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو، نور حضورت را در قلب خود احساس مى کنیم.
.
یا رسول الله! با غروب آفتاب تو، کعبه تا قیامت سیه پوش گشته و زمزم، اشک عزا به رخسار مکه مى ریزد.

.
گریه کن ای دیده روز مـاتم اسـت     آخـــر عـمر رسول(ص) خاتم است

نــاله خــیزد از دل ارض و ســما    دل غـــمین گـشته تـمام مـا سوا
.

از مدینه مــی رســـد آه و فـغان   صـــاحب قرآن رود از این جــهان
خاتم پـیغمبران(ص)دربستراست  بهر او خونین دو چشم حیدر(ع) است

۵۲۳۶۴۲۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.