گل شکسته ی من….

چه می شودکه به زانوی من توان بدهی

دوباره صورت خود رابه من نشان بدهی

 

چه می شود که زمان قنوت نیمه شبت

دوباره بازوی خود را کمی تکان بدهی

 

چه می شود که دگر مثل روزهای قدیم

کنارسفره خودت نان به دستمان بدهی

297151_937

به جای آنکه شوی پرپر و به خاک افتی

و روح خسته خودرابه آسمان بدهی …..

 

….. گل شکسته ی من پا بگیر دراین باغ

که بازعطربهشتی به باغبان بدهی

 

تو رابه جان عزیزت مخواه بنشینم

به چشم خویش ببینم چگونه جان بدهی

 

نفس تومی کشی وحال کودکان این است

چه می شود تو اگر جان در این میان بدهی

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.