یادگیری‌های ناقص را شناسایی کنید

داشتن راهکار و روش مشخص برای مطالعه، یکی از مواردی است که در کیفیت و کارایی فراین مطالعه تاثیر بسیار زیادی دارد.

این نکته کلیدی را همواره بخاطر داشته باشید که مطالعه‌ی صحیح نمی‌تواند صرفاً روخوانی چندین‌باره‌ی درس باشد. پیش‌خوانی، درس هر روز در همان روز، مرور منظم و مستمر، بازیابی آموخته‌ها، تثبیت و… کلکسیونی از راهکارهای موفق در مطالعه هستند.

teacher-appreciation-3

با رعایت تمام این موارد باز هم امکان دارد در برخی مباحث یادگیری آنگونه که انتظار می رود کامل نباشد؛ بنابراین باید این قسمت‌ها به طور کامل شناسایی شده و مرتفع شوند.

دو روش ساده و در عین حال موثر برای این شناسایی عبارت‌اند از:

  • نشان‌دار کردن سؤالات هنگام تست‌زنی

  • مشخص کردن سؤالات با پاسخ اشتباه در آزمون‌های آزمایشی

هر دانش‌آموزی با بررسی سؤالات بالا می‌تواند مباحث یادگیری ناقص را شناسایی کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.