یادگیری بهتر با مطالعه‌ی چالشی

انجام فعالیت‌های یکنواخت و تکراری معمولاً باعث خستگی و کسالت می‌شود.در بحث آموزش، تنوع عامل مهمی در یادگیری است. تنوع، تعادل و عدم یکنواختی، محرک‌هایی برای افزایش راندمان یادگیری هستند.

اگر در یادگیری یک درس و به ویژه درس‌هایی مثل ریاضی و فیزیک و…، آموزش به صورت یکنواخت باشد، ذهن دانش‌آموز به حالت غیر فعال و کسل درآمده و یاد گرفتن سطحی خواهد بود؛ ولی اگر دانش‌آموز در روند آموزش نقش فعال داشته باشد، ذهن او فعال شده و رغبت او به یاد گرفتن به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

روش پیش‌خوانی از راهکارهای مفید برای این موضوع است. در این روش دانش‌آموز قبل از حضور در کلاس درس، مبحث را روخوانی می‌کند تا مقدمه‌ای در ذهن داشته باشد. در این صورت در کلاس می‌تواند دبیر را همراهی کند و یادگیری خود را با چالش‌های ذهنی همراه و همسو سازد و این منجر به یادگیری عمیق و مفهومی خواهد شد.

2180

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.