یادگیری به کمک اشکال

داوطلبان عزیر کنکور توجه داشته باشید در خلاصه نویسی بهتر است که  یک سوم برگه ی شما خالی باشد تا چشم شما خسته نشود . در مقاله مداد رنگی ها (  مراجعه به مقالات مشاوره ای ) نحوه استفاده از رنگ ها به طور کامل توضیح داده شد , اما در این مقاله نحوه استفاده از اشکال را به طور خلاصه بیان  خواهد شد :

1.استفاده از فلش مستقیم:

برای لینک کردن و ارتباط دادن توضیحات و یا ذکر موارد , از فلش هایی به شکل خط راست استفاده کنید.

دانشمندان روان شناس همواره بر این عقیده اند که خط مستقیم باعث می شود شما تاکید بیشتری بر آن مطلب داشته باشید و در ذهن خود آن را به عنوان مطلب مهم ذخیره نمایید و در نتیجه یادگیری بهتری داشته باشید..

l

2.استفاده از فلش های تابدار و یا انحراف دار:

برای مواردی که به طور مستقیم به متن اصلی مربوط نمی شود استفاده کنید.

مثل نکات انحرافی

3.شکل هایی مثل دایره-چهار گوش و….. برای مطالبی که متفاوت از سایرموضوعات صفحه است توصیه می شود.

4.می توانید  برای خلاصه نویسی دقیق و اصولی صفحه را  به دو قسمت تقسیم کنید .

5.سمت راست که خلوت تر است شامل سر فصل مطالب می باشد و سمت چپ که آیتم ها و توضیحات خلاصه مربوط به آن مورد نوشته شده است.

6.استفاده از یک شکل واحد در تمام خلاصه نویسی برای جلب نظر مثل علامت ستاره و…..توصیه می شود اما در حد معقول…

 

همواره سعی کنید خلاصه نویسی های خود را انحصاری کنید.این کار شاید اول سخت به نظر برسد اما در مدتی کوتاه ملکه ذهن شما خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.