یادگیری منحصربه‌فرد داشته باشید

هرمن ابینگهاس Hermann Ebbinghaus یکی از روان‌شناسان سرشناسآلمانی و از پیشگامان زمینه‌و یادگیری مطالب است.بر اساس تحقیقات این روان‌شناس آلمانی، میزان بازیابی مطالب برای ما به دو مورد بستگی دارد:

1. توانایی حافظه در نگهداری مطالب

2. مدت‌زمانی که از یادگیری اولیه‌ی مطالب می‌گذرد.

شما با تکرار آن‌چه یاد گرفته‌اید در زمان‌هایی مشخص قادر خواهید بود که احتمال فراموشی این مطالب را به میزان بسیار زیادی کاهش دهید.

به نمودار فراموشی که بر اساس نظریه‌ی ابینگهاس است دقت کنید:

forgetting_curve_en

با توجه به این نمودار و نظریه‌یفوق،توصیه‌ی کلی برای تکرار مطالب این است که یک مطلب را:

Ÿ یک روز

Ÿ یک هفته

Ÿ یک ماه

Ÿ چهار ماه

بعد از مطالعه‌ی اولیه‌ی آن مرور کنید. به نظر می‌رسد این تکرارها قادر به انتقال مطالب از حافظه‌‌ی کوتاه‌مدت به حافظه بلندمدت است و در نتیجه همواره آن‌چه را یاد گرفته‌اید و با این روش تکرار کرده‌اید به خوبی و به طور کامل به خاطر خواهید آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.