یاد گرفتن یا حفظ کردن؟

لطفاً به این سؤالات صادقانه پاسخ دهید:

شما واقعاً درس‌ها را یاد می‌گیرید یا فقط حفظ می‌کنید؟

آیا تا به حال این موضوع برایتان اتفاق افتاده که بعد از چند روز احساس کنید تمام آنچه را که خوانده بوده اید فراموش کرده اید؟

آیا تا به حال برای شما این موضوع پیش آمده که در جلسه‌ی امتحان تا قسمتی از راه‌حل پیش بروید ولی در ادامه‌ی حل بمانید؟

index

دلیل این اتفاق فقط و فقط یک نکته است و آن هم، حفظ کردن به جای یادگیری است.

برخی از دانش‌آموزان برای هر بار پرسش کلاسی یا امتحان، سؤالات جزوه را حل می‌کنند. شما تا به حال چند بار مثال‌های جزوه را حل کردید؟تا آخر سال قرار است چند بار دیگر سؤالات جزوه را حل کنید؟

حل مکرر مثال‌های جزوه باعث می‌شود شما به طور ناخودآگاه و غیر ارادی به جای یادگیری مسئله، به دلیل تکرار زیاد مسئله را حفظ کنید و با کوچک‌ترین تغییر در مسئله از حل آن عاجز شوید.

بهترین کار آن است که بعد از حل مثال جزوه و کتاب به سراغ کتابهای استاندارد حاوی نمونه سوالات امتحانی بروید و با حل سؤالات متنوع در مباحث مختلف به مرز آمادگی و مهارت کامل برسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.