یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه…

📌 عاقبت امورتان به خیر

▪️ گویند "حر بن یزید ریاحی"
اولین کسی بود که آب را به روی امام بست و اولین کسی شد که خونش را برای او داد.

▫️"عمر سعد" هم اولین کسی بود که به امام نامه نوشت و اولین کسی شد که تیر را به سمت او پرتاب کرد!

🔺 چه کسی می‌داند آخرِ کارش به کجا میرسد؟ به خصوص که خبر داریم سخت‌ترین غربال‌ها را در پیش رو داریم.
بسیار سخت‌تر از امتحانِ عمرسعد…

🔘 «آخرالزمان محل غربال‌های سخت است»

photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b0%db%b7-%db%b0%db%b2_%db%b1%db%b7-%db%b2%db%b1-%db%b4%db%b9

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.