یا صاحب‌الزمان(عج) ادرکنی…

🔹 «فرصت» را اگر بگذاری که بگذرد، «ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ» می شوﺩ «ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ». می شوﺩ بسانِ لحظه‌ی بعد از تحویل دادنِ برگه‌ی امتحان. آن لحظه، دیگر هیچ چیزی نمی‌تواند آن برگه را دوباره به دستت برساند.

🔸 آن وقت تو می‌مانی و یک آهِ پُرحسرت… «ﻓﺮﺻﺖ» یاری امام زمان ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛ می شوﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ تُنگِ ﻣﺎهی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ نشده. ﺁن وﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ، زنده نمی‌ماند… ﻗﺪﺭِ «لحظات» ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ، یاری کردنش را، حتی ثانیه ای عقب نیندازیم. زندگی، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﭻﻛﺲ نمی ماند…

❤️ هرکه در زمره‌ی ما منتظران می‌باشد / می‌کند تا به ابد پشت به دنیا حتماً

انبیاء منتظر آمدنش می‌باشند / می‌رسد پشت سرش حضرت عیسی حتماً

🙏 یا صاحب‌الزمان ادرکنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.