یه کوچولو ورزش!

امروزه به خوبی ثابت شده است که نشستن‌های طولانی و ثابت ماندن در یک حالت خاص که از عوارض فعّالیّت مطالعاتی طولانی مدّت است سبب بروز دردهای شدید در استخوان‌ها و به‌ویژه در ناحیه‌ی کمر می‌شود.

اختصاص دادن بخش کوچکی از فرصت‌های استراحت در بین وقت‌های مطالعاتی به انجام حرکات ساده‌ی کششی کمک می‌کند تا علاوه بر رهایی از این دردهای استخوانی که می‌تواند عوارض ناخوشایندی را درپی داشته باشد ، تمرکز بهتری نیز پیدا نمایید. حالا شروع کنید. بیاموزید و اجرا کنید.

images

1 ـ روی زمین به پشت دراز بكشید. زانوها به حالت نیمه‌خم و كف پاها روی زمین باشد. ابتدا عضلات شكم و باسن را منقبض كنید و كمر را به زمین فشار دهید و بین 6 تا 10 ثانیه نگه‌دارید. بعد از چند ثانیه استراحت ، این حركت را 7 بار تكرار كنید.

2 ـ در همین حالت با دست‌های كشیده و رو به جلو، سر و شانه را از زمین بلند كنید و به حالت نیمه نشسته درآیید. 4 تا 6 ثانیه در این حالت باقی بمانید و 6 تا 10 بار این حرکت را تكرار كنید.

3 ـ حالا زانوها را تك‌تك و یكی درمیان به داخل سینه بكشید و 6 تا 10 ثانیه نگه دارید. این كار را 6 تا 10 بار تكرار كنید.

4 ـ این حالت را می‌توانید با هر دو زانو در حالی كه دست‌ها زیر زانوست، تكرار كنید. به فاصله‌ی 20 سانتی‌متر از یك دیوار بایستید و به آن تكیه دهید. زانوها را كمی خم كنید و كل ستون فقرات را به دیوار بچسبانید (از جمله كمر) و 6 تا 10 ثانیه در این حالت بمانید. این حركت را 6 تا 10 بار تكرار كنید.

 5  ـ اگر كمردرد حاد ندارید، بنشینید و پایتان را دراز كنید. سعی كنید نوك انگشتان دست را به مچ پا برسانید و 60 ثانیه در این حالت نگه دارید. این حركت را 10 بار تكرار كنید.

این نکته مهم را هم به یاد داشته باشید كه میزان و شدّت این حركات با توجّه به افراد مختلف (از نظر جنس ، وضعیت قوای جسمانی و نوع استخوان بندی) متفاوت است ولی به طور كلی بهتر است كه روزانه 2 بار و حداقل به مدت 3 ماه این حركات را انجام دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.