یک راه پیشنهادی برای یادگیری مبحث ژنتیک

تمامی داوطلبان رشته‌ی تجربی از اهمیت درس زیست‌شناسی و هم‌چنین اهمیت مبحث ژنتیک در کنکور سراسری به خوبی اطلاع دارند. با توجه به بودجه‌بندی این مبحث در ژنتیک سراسری و نیاز داوطلبان برای رسیدن به عملکرد بهتر نسبت به سایرین، مطالعه‌ی دقیق این مبحث با استفاده از یک روش صحیح و مناسب می‌تواند کمک بسیار شایانی به افزایش عملکرد داوطلبان در پاسخ‌گویی به تست‌های این مبحث کند.

روش پیشنهادی ما به شما داوطلبان عزیز برای مطالعه‌ی مبحث ژنتیک شامل سه مرحله کلیدی است که به طور کامل در زیر به آن اشاره خواهد شد:

123

مرحله‌ی اول: از آن‌جا که بیش‌تر مباحث ژنتیک از یکسری اصول و قواعد ثابت و خاص پیروی می‌کنند، لازم است که داوطلب ابتدا متن کتاب درسی را با دقت مطالعه کند و تمام این اصول را جزء به جزء مطالعه و مورد بررسی قرار دهد و آن‌ها را در یک برگه در یک ستون زیر هم یادداشت کند. به یاد داشته باشید که نکاتی را یادداشت کنید که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. هم‌چنین به غیر از یادداشت کردن نکات کلیدی طبق اصول پایه‌ی ژنتیک به ذکر استثنائات و نکته‌های تستی این مبحث بپردازید.

مرحله‌ی دوم: بعد از یادداشت کردن این اصول و قواعد، مقابل هر یک از نکات در ستون دوم به یادداشت کردن تعاریف و ویژگی‌های آن نکات بپردازید. در این مرحله می‌توانید از مفاهیمی که در کتاب درسی به آنها اشاره شده است کمک بگیرید.

مرحله‌ی سوم: تلاش کنید با استفاده از کنار هم قرار دادن مطالب این دو ستون و برقراری ارتباط میان آن‌ها به یک تعریف کلی از آن نکته و کاربرد آن به همراه ارتباط آن با سایر نکات ذکرشده برسید و آن را در ستون سوم به طور دقیق یادداشت کنید. توجه داشته باشید که استدلال شخصی شما نسبت به این مفاهیم و مقایسه‌ی آن برای اطمینان از صحت و کامل بودن آن‌ها با کتاب درسی الزامی است.

با این کار نسبت به تمام مفاهیم و قواعد اصول ژنتیک اشراف دارید و می‌توانید با مطالعه‌ی این سه ستون به راحتی به حل تست‌های این مبحث بپردازید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.