۱۷ نکته طلایی درباره روش صحیح مطالعه(قسمت اول)

مطالعه، فعالیتی است که قوای ذهنی، بیشترین کارایی را در آن دارد و انجام صحیح و پر ثمر آن، به آمادگی ذهنی فرد بستگی تمام دارد. خواننده هنگام مطالعه باید توانایی درک مطالب و ایجاد ارتباط میان آنها با سایر معلومات را داشته باشد. برای افزایش مهارت خواندن نکات زیر توصیه می‌شوند:
 
۱ـ تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از مؤثرترین راه‌های افزایش بازدهی مطالعه، خواندن و به خود باز پس دادن یا برای خود بازگو کردن مطلب است. چنین روشی به دلایل زیر بسیار مفید  است:
 
الف ـ وقتی شخصی مطلبی را با اطلاع از اینکه بزودی باید آن را برای خود بازگو کند، مطالعه می‌کند. این احساس در وی انگیزش ایجاد می‌کند که بعضی آن را « اراده برای یادگیری» نامیده‌اند.
ب ـ وقتی مطلبی را که می‌خوانیم، بخوبی برای خود بازگو کنیم، این عمل خود یک پاداش است، و هرگاه قادر به انجام این کار نباشیم،  اثری دارد که با اثر تنبیه برای پاسخ‌های نادرست، مشابه است.
ج ـ نکته دیگر آنکه بالاخره شخص باید مطلبی را که خوانده است، تقریباً از بر کند؛ بنابراین، وقتی شخصی مطلبی را از بر می‌کند، در واقع تکرار مجدد مطلب را که هدف اوست، تمرین می‌کند.
 
images

۲ـ در هنگام خواندن، جهش به عقب را می‌توان از بین برد. اکثر ما اغلب هنگامی که مایلیم جمله جالبی را که خوانده‌ایم، دوباره بخوانیم و یا در مواردی که تمرکز کافی و حضور ذهن نداشته‌ایم، دوباره به عقب برگشته و قسمتی از مطلب خوانده شده را مجدداً با دقت بیشتر بخوانیم، در واقع اقدام به واپس نگری می‌کنیم؛ ولی اگر این واپس نگری‌ها را کنترل نکنیم، به صورت عادت بسیار بدی در خواهد آمد. تصور کنید که اگر قرار باشد هر بار کلمه یا عبارت یا قسمتی از یک سطر را که خوانده‌ایم، دوباره خوانده و باز به عقب برگشته و آن را دوباره و سه باره بخوانیم، رشته مطلب را گم کرده و بمراتب از سرعت مطالعه ما کاسته خواهد شد.
 
۳ـ در هنگام خواندن، وسعت دید را می‌توان تا حد دیدن بیش از پنج کلمه در هر توقف گسترش داد؛ یعنی خواننده سریع با توسعه میدان دید چشم خود، به شبه جمله‌ها و عبارات توجه کرده و با اجتناب از تلفظ و خواندن تک تک کلمات، در هر نگاه چند یا چندین کلمه را ملاحظه و جذب می‌کند. برای دیدن بیش از یک کلمه در هر بار، باید از حرکت سر خود جلوگیری نمایید؛ بدین ترتیب، تعداد توقف‌های یک خواننده در پاراگراف دو خط و نیمی به حدود پنج الی شش توقف کاهش می‌یابد. برای بهتر روشن شدن مطلب، در زیر سه نمونه از شیوه خواندن سه خواننده کند، متوسط و سریع آمده است.
 
خواننده کند:
اگر / مقداری / خون / از / یک / انسان / بگیریم / و درون / لیوانی / بریزیم / و آن را / در یخچال / نگهداری / کنیم / تا منعقد / نشود / پس از / مدتی / خواهیم / دید / که خون / رسوب / می‌کند / و به / دو بخش / مشخص / یعنی / پلاسم‌ها / و گلبول‌ها / تقسیم / می‌شود.
 
خواننده معمولی و متوسط:
اگر مقداری خون / از یک انسان / بگیریم و درون / لیوانی بریزیم / و آن را در یخچال / نگهداری کنیم / تا منعقد نشود / پس از مدتی / خواهیم دید که / خون رسوب می‌کند / و به دو بخش مشخص / یعنی پلاسم‌ها و گلبول‌ها / تقسیم می‌شود.
 
خواننده سریع:
اگر مقداری خون از یک انسان بگیریم / و درون لیوانی بریزیم / و آن را در یخچال نگهداری کنیم / تا منعقد نشود پس از مدتی خواهیم دید / که خون رسوب می‌کند / و به دو بخش مشخص یعنی پلاسم‌ها و گلبول‌ها / تقسیم می‌شود.
 
ملاحظه می‌کنید که خواننده کند ۳۱ بار توقف داشته و در هر توقف به هر کلمه نگاه کرده، احیاناً آن را تلفظ کرده و سپس به کلمه بعدی پرداخته است. در خواننده متوسط، تعداد توقف‌ها به حدود ۱۲ مرتبه کاهش می‌یابد، زیرا با هر بار نگاه کردن دو یا چند کلمه را در آن واحد می‌بیند؛ ولی خواننده سریع با توسعه میدان دید چشم خود، به شبه جملات و عبارات توجه کرده و با اجتناب از تلفظ و خواندن تک تک کلمات، در هر نگاه چند یا چندین کلمه را ملاحظه و جذب می‌کند و لذا تعداد توقف‌های این خواننده به حدود ۶ تا ۷ توقف کاهش می‌یابد (باید توجه داشت که این توقف‌ها به کمتر  از آ‌ن نیز قابل کاهش است).
 
 
منبع:هفته نامه پیک سنجش

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.