10 روش ساده و کاربردی برای تقویت تمرکز حواس در هنگام مطالعه(بخش اول)

تمرکز، در لغت، به معنای تراکم، فشردگی مجموعه و چکیده و در اصطلاح، یعنی حفظ و نگه داری اعتنا و تمرکز حواس روی موضوعی معین بدون تمرکز، حواس یادگیری، مثمرثمر نمی باشد. تمام اشخاص، توانایی تمرکز دارند؛ برای اینکه تمرکز، امری نسبی می باشد و کسی نمی تواند ادعا بکند که کاملاً حواس پرت می باشد و و یا به طور مداوم تمرکز حواس دارد.

چه بسا شما تا به حال بسیاری به حواس پرتی فکر کرده باشید و بارها از خود پرسیده باشید که به چه دلیل گاهی به هنگام مطالعه و درس خوادن، حواس انسان پرت می گردد؟ ما نمی دانیم که شما برای همین سؤال خود چه جوابی پیدا کرده اید؛ ولی پاسخ درست همین سوال را به شما می گوییم:

«حواس پرتی، چیزی نمی باشد جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت».

ای مساله را همیشه به خاطر داشته باشید که ذهن شما، به طور مداوم می خواهد درگیر و مشغول باشد؛ پس، چنانچه آن چه اکنون انجام می دهید، در شما درگیری و مشغولیت فکری ایجاد بکند، فکر شما دیگر احساس نمی کند که جای دیگری برود و در همان جا درگیر شود؛ ولی درصورتیکه در انجام این عمل، درگیری فکری ایجاد نشود، ذهن شما شتابان به مکانی می رود تا خود را در همان جا مشغول بکند و همین، آن حواس پرتی میباشد.

راه های تقویت تمرکز حواس

تمرکز حواس در هنگام مطالعه، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب می باشد و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از راه هایی می باشد که عامل تقویت و پرورش چیره دستی های مورد نیاز برای این شغل می باشد. پس، بدون تمرکز حواس، ممکن می باشد درک و فهم مطلبی که تنها یک ساعت زمان مورد نیاز داشته باشد، ساعت ها زمان بگیرد؛ ولی به خوبی فهمیده نشود و خاصیت مثبتی نداشته باشد. از همین رو، استفاده راه ها و فنونی که به خواننده کمک مي كند تا به هنگام مطالعه، فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و تبحر شخص را در ایجاد تمرکز هنگام مطالعه، بالا می برد. همین راه ها عبارتند از:

brainsd

1. طرح سؤال
طرح سؤال پیش از مطالعه دقیق، شخص را وادار مي نمايد تا به طور فعالانه و با تمرکز، دقت مکفی، انگیزه و علاقه، به مطالعه بپردازد. طرح سؤال هنگام مطالعه، یکی از راه هایی می باشد که خواننده را فعال و به طور عمیق او را درگیر مطالعه مي نمايد و عامل برانگیختن جدیت و سعی وی به هنگام مطالعه می گردد. شخص برای یافتن پاسخ سؤالات خود، باید تمرکز حواس خود را حفظ بکند؛ چون در هنگام مطالعه، نمی توان بدون تمرکز، پاسخ سؤالات را پیدا کرد. پس از خواندن موضوع و با طرح سؤال، توان میزان فراگیری خود را ارزشیابی کرده، به نقاط قوت و ضعف خود پی می برید. طرح سؤال، علت ایجاد نظر انتقادی نسبت به مطالب در شخص می گردد و موجب می گردد تا خواننده در مطالعات بعدی، برای از بین بردن نقاط ضعف خود، با دقت و تمرکز بیشتری مطالعه بکند.

 2. تندخوانی
تندخوانی، عامل توجه و تمرکز بیشتر و دریافتن مطالب و در نتیجه، عامل یادگیری بهتر می گردد. فکر و ذهن ما قادر میباشد هزاران واژه را در دقیقه از خود عبور دهد؛ اما در صورتی که سرعت مطالعه ما پایین باشد، ذهن، زمان اضافی می آورد و ناچار به این شاخه و آن شاخه می رود و در نتیجه، حواس پرتی ایجاد می گردد. مطالعه سریع و یا تندخوانی، وقت جولان به ذهن نمی دهد و عامل برقراری تمرکز حواس هنگام مطالعه می گردد.

 3. خواندن اجمالی
راه خواندن اجمالی، مبتنی می باشد بر یک نمونه گیری سریع از نکات اساسی و صرف نظر کردن از جزئیات. در همین راه، خواننده، مطالب را سازمان بندی مي نمايد و همان گاه هدف از مطالعه خود را مشخص کرده، مقدار وقت مطالعه و میزان سختی کتاب را تخمین می زند و سپس از طریق سؤال کردن، کنجکاوی، علاقه، دقت و تمرکز حواس خود را به میزان قابل ملاحظه ای بالا می برد.

 4. جدیت در مطالعه
به محض نشستن پشت میز مطالعه، خواندن را با جدیت آغاز نمایید؛ چون چنانچه سریع مشغول به عمل مطالعه گردید، تمرکز حواس زود به دست می آید. همین ضرب المثل چینی را به یاد داشته باشید که «فتح ستارگانی که هزاران فرسنگ از ما دور می باشند، با برداشتن قدم اول، امکان پذیر می باشد». شک و تردید، موجب حواس پرتی و یا ایجاد تخیلات واهی می گردد.

اجازه ندهید چیزی جز مطالعه، ذهن شما را مشغول بکند. تصمیم بگیرید و یک مدت زمان معین و مشخص را برای مطالعه مشخص نمایید و خود را به مدت زمانی مخصوص محدود نمایید. در همین وقت، سعی کنید از مطالعه دست نکشید و به مطالعه ادامه دهید؛ ولی وقت مطالعه را طویل نکنید. بی فایده وسواس بی مورد به خرج ندهید و بهانه تراشی نکنید. به خود تلقین نمایید که شخص با اراده ای هستید و می توانید هر درسی را به خوبی یاد بگیرید. جدی باشید و با علاقه و انگیزه مطالعه نمایید تا هنگام مطالعه، دچار حواس پرتی نشوید.

 5. استفاده از راهنما به هنگام مطالعه
یکی از راهکارهای برقراری تمرکز حواس، استفاده از یک راهنما، برای اینکه انگشت سبابه، مداد و… به هنگام مطالعه میباشد؛ برای اینکه استفاده از یک راهنما هنگام مطالعه، علت تمرکز حواس بهتر، عادت به روان خواندن، جلوگیری از برگشت برای دوباره خواندن و اتلاف فرصت و جلوگیری از خستگی چشم و ذهن می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.