10 نکته برای بهتر درس خواندن

1- سعی کنید آن‌چه را می‌خوانید در ذهن خود تجسم کنید(تصویر سازی ذهنی).

2- سعی کنید مطالب را به بخش‌های کوچک تقسیم کنید تا یادگیری آن‌ها راحت‌تر شود.

3- جواب‌های زیبا به دنبال سؤال‌های زیبا می‌آیند (قبل از خواندن، حتما سؤال طرح کنید).

4- با اشتیاق و برای رسیدن به هدف،درس بخوانید نه برای ترس از نمره یا خانواده.

5- درس خواندن مؤثر، خط كشيدن زير سطرهاي كتاب نيست. مطالعه‌ی فعال شامل خواندن، نوشتن، تكرار و مرور است.

asdf

6- از نشستن به حالت لميده جدا پرهيز كنید. درست نشستن و درست نفس كشيدن از موارد بسیار مؤثر بر يادگيري هنگام مطالعه است.

7- اگر ميخي بيش‌تر در چوب فرو رود، ديرتر جدا مي‌شود. اگر مطالب به خوبي فهميده و به درستي در حافظه‌ی بلندمدت ثبت شوند، ديرتر فراموش مي‌شوند.

8- نكته‌هاي مهم درسي و كلاسي را به صورت كليدي بنويسید. نكته‌هاي كليدي، كلماتي هستند كه بيش‌ترين معني را دربر دارند.

9- قبل از شروع مطالعه و بعد از پايان مطالعه، كمي استراحت كنید.

10- مطالب را حفظ نكنید، چون به زودي فراموش مي‌شوند. سعي كنند مفهوم آن‌ها را بفهمید، زيرا زماني اطلاعات به خوبي در حافظه‌ی بلندمدت جاي مي‌گيرند كه كاملاً فهميده شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.