رمز و راز شاد زیستن

انسان قدرت و توانائی آن را دارد كه نومیدی را به امید، و شكست را به پیروزی و اشك را به خنده تبدیل سازد مشروط به آنكه به زندگی و شگفتیهای آن، به لذت ها،امیدها و ناامیدی ها، تلاش ها، رنجها، و دردها (بله) و جواب مثبت دهیم.
اگر بكوشیم كلماتی از قبیل: بله، امكان دارد، همیشه، امیدوارم، می توانم، را در فرهنگ لغات خود و اعضای خانواده وارد كنیم آنگاه شاهد تجلی شادیها خواهیم بود. ما قدرت آن را داریم كه همه پدیده های شادی بخش زندگی را در اختیار داشته باشیم و آنها را برای خود خلق كنیم. فقط كافیست تصمیم به تغییر بگیریم. اگر تصمیم بگیریم از امروز هر لحظه با عشق و غوطه ور در عشق زندگی كنیم معنی و مفهوم حیات و شاد زیستن را بهتر درك خواهیم كرد و از آن لذت خواهیم برد.
شاد زندگی كردن به چه معناست؟

1ش


انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است. هیچگاه داشتن پول و اموال نشانه خوشبختی و بی نوائی و فقر نشانه بدبختی نیست. اگر چنین بود ثروتمندان باید شادترین و فقرا بدبخت ترین افراد باشند. در حالیكه همیشه چنین نیست. تمام شورها، شوق ها و لذایذ بهشت زندگی منتظر كسانی است كه با تلاش و تفكر و مقاومت. خود را به این بهشت می رسانند.
بهشت در نزدیكی ماست ولی فقط برای كسانی متجلی می شود كه دلشان ناب و بی غش باشد.
وقتی احساس خوبی درباره خود دارید، دیگران هم بهتر از همیشه به نظر می رسند. جهان بازتاب و عكس العمل رفتار خود ماست. وقتی از خودمان بیزاریم از همه بیزاریم و وقتی به همین كه هستیم عشق می ورزیم، تمام جهان در نظرمان دوست داشتنی است.
پس بهتر است افكار شاد و سلامت داشته باشیم و سلامتی را حق انسانی و شایسته خود بدانیم. با خود ملایم باشیم و خانواده خود را بپذیریم. بدانیم كه یكی از كلیدهای شادی و خرسندی تمركز ذهن بر لحظه حال است. این لحظه تنها زمانی است كه در اختیار داریم و از لحظه بهترین چیزی را كه می توانیم بسازیم «شادی» است. آبراهام لینكلن گفته: (اغلب مردم تقریبا به همان اندازه شاد هستند كه انتظارش را دارند) و به گفته روانشناسی دیگر: (قلم و كاغذ و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی كنید. بعد وارد آن شوید)
● شیوه های بدست آوردن احساس شادی در زندگی:
۱) در حال زندگی كنیم:
غبار گذشته را از شانه هایمان فرو ریزیم. هر اندازه در تیرگی گذشته قدم برداریم از نور و درخشش آینده دور خواهیم شد. فرو ماندن در گذشته، فرو ماندن در سیاهی و تاریكی و ظلمت است.«كلید شادی و خوشحالی متمركز ساختن ذهن بر لحظه حال است.» در گذشته زندگی كردن و افسوس خوردن، دردی را دوا نمی كند. بلكه، باید از گذشته و ناكامی های آن درس گرفت و بنای موفقیت را در زمال حال پی ریزی كرد، تا آینده ای روشن پیش روی داشته باشیم.
۲) بخشندگی داشته باشیم:
وقتی از بخشش دیگران امتناع می كنیم در واقع این ما هستیم كه رنج می بریم در بیشتر اوقات فرد «مقصر» خبر ندارد كه در سر ما چه می گذرد. در حالی كه ما خویش را در كانون رنج های روانی قرار داده ایم.
وقتی راه بخشش را برمی گزینیم، وقتی تغییر می كنیم، دیگران هم تغییر می كنند، وقتی نگرش خود را نسبت به دیگران عوض می كنیم آنها هم شروع به تغییر رفتار خود می كنند.
۳) تفكر مثبت داشته باشیم:
تفكر مثبت سازنده است و تفكر منفی مخرب، زیرا دارندگان تفكر مثبت تنها به آنچه مطلوب آنهاست فكر می كنند و آنگاه الزاما به سوی این اهداف كشیده می شوند، همیشه به آنچه می خواهید فكر كنید.
۴) ناامید و مایوس نشویم:
در مسیر زندگی امید خود را از دست ندهیم و مایوس نباشیم. هرگز فكر نكنیم راهی را كه پیش گرفته ایم، آخرین راه است، پیوسته به دنبال راههای دیگر باشیم چرا كه: «عاقبت جوینده یابنده بود»
۵) با خودمان صادق و رو راست باشیم:
صادق نبودن با خود، آسیب رسانتر از احترام نگذاشتن به خود است. مواردی را كه با خود رو راست نبوده ایم بنویسیم و راه صادق بودن را با بررسی خطاهای خود بیابیم.
و سخن دیگر اینكه هنگام روبرو شدن با وقایع ناگوار نیز با تسلط بر محیط تلاش نمائیم شادی از دست رفته را دوباره به محفل وجودمان دعوت نمائیم.در این رابطه توصیه هایی ضرورت دارد:
▪ فكر كردن غیر از غصه خوردن است، غصه خوردن هیچ دردی را دوا نمی كند و فایده ای ندارد. در حالیكه بر اثر فكر كردن راههایی برای رفع نگرانیها پیدا می شود.
▪ هیچ مشكلی تا ابد باقی نمی ماند. پس برای رفع یا فراموشی مشكل پیشقدم شویم.
▪ غم و افسردگی مسری است وقتی قیافه ما اندوهناك باشد. دیگران هم افسرده و ناراحت می شوند. وقتی شاد باشیم چهره دیگران شاد می شود.
▪ گذشته هرگز مساوی آینده نیست. هر چند كه با ناملایمات روبرو شده ایم. می توانیم فكر كنیم كه دوران بدبختی به پایان رسیده و خوشبختی از فردا شروع می شود.
راز شاد زیستن، انجام دادن آنچه دوست داریم نیست، دوست داشتن آن چیزی است كه انجام می دهیم. (زندگی شادی نیست هنر شاد زیستن است.)
گر یك نفست ز زندگانی گذرد
مگذار كه جز، به شادمانی گذرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.