فقط به وظیفه عمل کن

سلام

این نکته مهم را خوب است همیشه به خاطر داشته باشیم که کار و فعّالیّت علمی وقتی ثمربخش و مفید است که در کنار دقیق ، منظّم و مستمر انجام شدن ، توأم با آرامش نیز باشد.

البتّه این بد نیست که دل‌مان شور کارمان را بزند و هم‌چنین نگران درست و دقیق انجام نشدن آن باشیم، امّا موضوع بسیار مهمی که در اینجا بایستی به آن نوجه ویژه ای داشته باشیم این است که نباید این نگرانی ما را به سمت وسواس سوق دهد و آن‌قدر دچار استرس و هیجان باشیم که از انجام کار اصلی خود نیز باز بمانیم.

index

باید آن‌قدر نگران درس و نتایج حاصل از کار مطالعاتی خود باشیم که بتوانیم فعّالیّت مطالعاتی مورد نظرمان را به درستی و به صورت کامل انجام دهیم.

یکی از تمرین‌هایی که باید این روزها انجام دهیم ، پیشبرد درس و مطالعه به دور از نگرانی‌ها و استرس‌های کاذب است. برای دوری از التهاب‌های مخرّب باید حواس‌تان به این باشد که کاری که انجام می‌دهید ، یک فعّالیّت فوق‌العاده و ویژه نیست بلکه وظیفه‌ای ساده و نقشی معمولی و طبیعی است که انجام آن را خودمان به عهده گرفته‌ایم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.