یا اباصالح المهدی ادرکنی….

یک روز به هیات سحر می آید

با سوز دل و دیده تر می آید

یک روز به انتقام هفتاد دو شمس

با سیصد و سیزده قمر می آید

pic-971-1455788540

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.