7 نكته براي نیم‌سال دوم كه آغازی مهم‌تر است

کنکور مانند یک مسابقه‌ی دو ماراتن است. شما برای پیروزی در آن باید مسیر مسابقه و شرایط آن و میزان تقسیم انرژی در مسیر را بدانید.

نیم‌سال دوم به مراتب از نیمسال اول مهم‌تر است؛ زیرا:

1- شما به کنکور (آخر مسابقه) نزدیک می‌شوید؛ بنابراین باید انگیزه‌تان را برای برد  و رسیدن به هدف تان تقویت کنید.

2- کارنامه‌های متعددی از آزمون‌هاي آزمایشی و کارنامه‌ی امتحانات مدرسه در دست دارید که می‌توانید خود را در در‌س‌های مختلف ارزیابی کنید.

Martin-Dec-2010

3- جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری بر مبنای آزمون آزمایشی دارید و می‌توانید به وسیله‌ی آن نقاط قوت و ضعف خود را در درس‌ها مشخص کنید.

4- دوران جمع‌بندی نوروز را پیش رو دارید که از ایستگاه‌های جبرانی نیم‌سال اول محسوب می‌شوند.

5- از منابع مطالعاتی‌تان شناخت کافی پیدا کرده‌اید و دیگر می‌دانید کدام خوب است و کدام را باید کنار بگذارید.

6- با نگاه کردن به دفتر برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل دقیق آن، عملکرد مطالعاتی‌تان را در تک تک درس‌ها می‌سنجید.

7- دیگر فرصت خطا و اشتباه ندارید. بهترین راه این است که اولویت اول را کتاب درسی قرار دهید و با این منطق که درس همان روز را در همان روز بخوانید پیش بروید.

نیمه‌ی دوم نیمه‌ی مربیان است. مربی باهوش و استراتژی خاص خود باعث برد تیم می‌شود. مربی خود باشید و با انجام حرکت به موقع به برد خود فکر کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.