7 پیشنهاد کاربردی برای مطالعه مبحث فیزیک جدید

1- مبحث فيزيک جديد نسبت به مباحث فيزيک پیش یک و فيزيک 3 کم حجم‌تر و داراي روابط کم‌تري مي‌باشد و مطالب مطرح‌شده در آن عمدتاً تشريحي و روابط مطرح شده در آن ساده‌تر است و راه‌حل‌هاي آن نيز چندان طولاني نيست بهترين منبع براي خواندن آن کتاب درسي مي‌باشد زيرا هم توضيح کامل و کافي دارد و مثال‌ها و تمرين‌هاي مرتبط را با مفاهيم و همراه با نمودارها و شکل هاي خوبي توضيح داده است.

2- اين مبحث حفظي است بهتر است بعد از مطالعه کتاب درسی،تست حل کنید و سعی کنید پاسخ تشريحي تست‌ها را نیز حفظ کنيد.

3- ابتدا يادگيري مفاهيم پايه و تعاريف، سپس يادداشت و خلاصه‌برداري از فرمول‌هاي مهم و کلیدی این مبحث توصيه مي‌شود.

765

4- توصيه مي‌شود براي خواندن مبحث فيزيک جديد از شکل ها و نمودارهاي کتاب غافل نشويد.توجه به نمودارهاي تابندگي برحسب طول موج از هر دو ديدگاه قديم و جديد و توجه به نتايج آن اهميت دارد.

5- پديده فوتوالکتريک و روابط آن يکي از مهم‌ترين مطالبي است که در اين فصل مورد توجه قرار مي‌گيرد و هم چنين رابطه‌ي ريدبرگ بالمر يکي ديگر از سرفصل هاي اساسي در اين مبحث است و بر مبناي جدول طيف اتم هيدروژن تنظيم شده است نام رشته‌ها و گستره‌ي طول موج آن‌ها جزو نکاتي است که حتماً بايد به خاطر داشته باشيد.

6- شکل هاي کتاب را با دقت هر چه تمام بررسي کنيد و فراموش نکنيد که مبحث فيزيک جديد درعين ساده بودن، نکات کلیدی و مهم زيادي دارد که عميق خواندن به همراه خلاصه‌برداري ضروري مي‌باشد.

7- ابتدا مطالعه کامل کتاب و تسلط بر تمامي مفاهيم فرمول ها وجداول سپس حل تمامي تمرين ها مثال ها ي انتهاي کتاب.پس از تسلط بر کتاب مراجعه به جزوه استاد و حل تمامي تمرين ها مجدد و بدون نگاه کردن به حل استاد در یادگیری عمیق این مبحث تاثیر زیادی دارد.

در آخر اینکه رفع اشکال و مرور،فراموش نشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.