Tag: آزرمون های آزمایشی

منابع مطالعاتی مناسب را بشناسیم

یکی از فاکتورهای بسیار مهم و کلیدی در مسیر موفقیت در کنکور سراسری این است که در ابتدا باید مهم‌ترین منبع مطالعاتی را شناسایی کنیم.

مهم‌ترین منبع مطالعاتی برای دانش‌آموزان سال چهارم کتاب درسی است. لازم به ذکر است که دانش‌آموزان باید با دقت و تمرکز بالا، کتاب درسی را به دقت مطالعه کنند. بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی باید از منابع کمک آموزشی استاندارد برای آشنایی با تکنیک های تست زنی و تمرین استفاده کنند.

استفاده از این منابع بتدریج سبب افزایش سطح تراز دانش‌آموزان در آزمون های آزمایشی و افزایش تسلط بر کتاب درسی می‌شود.

index